Astrologische aart van maxima
~ Blog NL ~

Astrologische kaart van Máxima Zorreguieta

De Vedische astrologie van Máxima

In dit artikel laat ik het potentieel zien van de Vedische astrologie door de astrologische kaart van Maxima Zorreguieta te bespreken. Hieronder is de Vedische kaart van Máxima te zien. Haar ascendant, die haar lichaamstype and persoonlijkheid laat zien, valt samen met Boogschutter. Dit is een teken beheerst door Jupiter die haar aangeleerde intelligentie vertegenwoordigd in de kaart.

In een vorig artikel leg ik het ABC van de ascendant uit die in de Vedische astrologie ook wel ‘lagna’ wordt genoemd. Ook ligt ik daar toe dat de Vedische kaarten een beetje verschillen van de Westerse astrologie.

astrologische kaart van Maxima Zorreguieta
Astrologische kaart van Máxima Zorreguieta

Verder worden we in de Vedische astrologie vooral door Rishi Jaimini getraind om kaarten vanuit verschillende perspectieven te leren lezen. Dus niet alleen ‘wie is Máxima als persoonlijkheid?’. Maar ook: hoe ziet het volk, oftewel mensen die Máxima niet in de privé sfeer kennen haar eigenlijk? En kan dit beeld dat wij van haar hebben veranderen? En hoe past zij zich aan aan de gouden kooi? Voor sommige van deze vragen lezen we de horoscoop dus vanaf andere punten af.

De ascendant (lagna) van Máxima

In de astrologische kaart van Máxima zien we geen aspecten direct op de lagna. Het is wel zo dat de planeten in het tweede en twaalfde huis een invloed op de lagna kunnen hebben (ze staan immers om het huis heen en omsingelen zo de ascendant). Rahu en Mars in het tweede huis zijn in deze combinatie een teken van koninklijke status (zie beneden voor uitleg) en Jupiter staat in het 12de huis en speelt als heerser van Boogschutter reeds de grootste rol voor haar lagna. 

Het twaalfde huis is normaal gesproken geen slechte positie voor Jupiter, maar het kan wel slecht uitpakken voor de heerser van de ascendant. Als de heerser van de lagna in het 12de huis staat kan dat namelijk leiden tot het opofferen van eigen positie. Met andere woorden, Máxima is in staat haar eigen leven op te geven voor iets of iemand anders. Dit kan soms slecht uitpakken, maar als je jezelf opoffert om in een gouden kooi te leven met een koning heeft het natuurlijk óók voordelen en vooral op het gebied van status en financieel voorspoed etc.  

Het 12de huis is het huis van verre landen en reizen, geïsoleerde plekken, verlichting, slapen, onderbewustzijn plezier in bed, liefdadigheid, dingen die eindigen, etc. Planeten in het 12de huis brengen ons ook naar onze huwelijks partner: degene met wie we het bed en intimiteit delen.

Jupiter beheerst ook Máxima’s vierde huis van haar moederland en fysieke huis. Als de heerser van dit vierde huis én van de ascendant in het 12de huis van het verre buitenland staan, zorgt dit er vaak voor dat deze mensen zich elders vestigen ver weg van hun geboorteland. Bij Máxima is één planeet genoeg, Jupiter vertegenwoordigd zowel het vierde huis als de ascendant.

Invloed op de heerser van de ascendant Jupiter

Jupiter wordt in deze kaart vanuit vele kanten beïnvloed. Er is zogenoemd graha dristhi (aspecten van de planeten) vanuit de Zon en Saturnus. Een graha dristhi aspect kan worden vertaald als een “blik van een verlangen”. De Zon, de natuurlijke koning in de astrologie, heeft een verlangen naar haar Jupiter die de heerser is van Máxima’s lichaam en persoonlijkheid (-;. Laat dit Koning Willem Alexander’s verlangen naar Máxima zien? Als heerser van het negende huis van dharma heeft de Zon goede bedoelingen met deze “blik van verlangen”. Saturnus heeft dit verlangen ook, maar die wordt hier zo goed als uitgeschakeld door de Zon (leg ik verder onderaan in dit artikel uit). 

Verder is er nog een aspect via de tekens op Jupiter (rasi dristhi) vanuit Ram met Mercurius en Venus, Steenbok met Rahu en Mars in verhoging en Kreeft met Ketu. Dit betekent dat deze planeten en tekens hun intelligentie en kracht delen met de Jupiter van Máxima. Dit houdt in dat, op de Maan na, alle planeten op de heerser van de lagna van Máxima kunnen inwerken en dat haar aangeleerde intelligentie dus subliem te noemen is. 

Dit is natuurlijk ook erg belangrijk in haar rol als koningin. Jupiter zorgt altijd al voor de capaciteit om kennis eigen te maken. Ketu zorgt voor begrip van cijfers en wiskunde (wat Máxima zeker moet hebben gekregen door haar studie economie). Mercurius zorgt ervoor dat zij goed is in haar talen, communicatie en in het algemeen in het overnemen en toepassen van kennis en vaardigheden. En Venus zorgt ervoor dat zij zich weet te presenteren met een goed oog voor detail op haar uiterlijk. 

Als al deze aspecten op de ascendant zelf waren gevallen had Máxima deze kennis meer als talenten en hobbies bij haar gedragen. In dit geval is deze kennis geïntegreerd in haar aangeleerde intelligentie die we dus aflezen vanuit de heerser van de lagna, hier Jupiter.

Huwelijkspartner en inkomen

Máxima koos voor een huwelijk met iemand die voor haar inkomen zorgt. Dit is te zien vanuit het zevende huis. Mercurius beheerst het teken Tweeling dat samen met haar zevende huis valt. Mercurius staat samen met Venus, heerser van het 11de huis van inkomen in het vijfde huis van goed karma dat dit leven naar ons toe komt (punya genoemd in Sanskriet).

Haar tweede huis van levensonderhoud en vermogen laat een combinatie zien die bekend staat als associatie met royalties. Wanneer Mars en Rahu samen in in een huis staat en Mars is sterker, dan zorgt dit namelijk voor overwinningen en een koninklijke status. Dit is de reden waarom in India koninklijke families bijna altijd Durga aanbidden. Durga staat bekend om haar vermogen Rahu onder controle te houden en Mars gunstig te stemmen. Er is een duidelijke uitwisseling via rasi dristhi (aspecten tussen de tekens) tussen de Zon in het zesde huis en dit tweede huis en daarmee ook weer met de Zon als Koning.

De Zon heerst over haar negende huis en dit kan worden geactiveerd door bijvoorbeeld een huwelijk. De Zon, de koning, kwam dus in haar leven door het huwelijk met Willen Alexander. Het negende huis is ook het huis van dharma en bhagya: je taken in het leven en het goede geluk dat je toekomt in je leven. Dit valt bij Máxima dus duidelijk samen met de Zon, de Koning en haar dharma. De zogenaamde Navamsha subkaart wordt dan ook sterk geactiveerd, maar die bekijken we een andere keer anders wordt dit artikel te lang.

Hoe zien wij Máxima?

Dit zien we vanuit de arudha lagna (zie deze serie over de ascendant voor uitleg en berekeningen). Dit laat het imago zien van mensen, oftewel het beeld dat andere mensen in hun hoofd hebben van Máxima. Vanuit de arudha lagna lezen we ook af wat we vanuit de samenleving ontvangen.

Deze arudha lagna valt bij Máxima in haar elfde huis Weegschaal (zie het getal zeven in de kaart, Weegschaal is het zevende teken van de dierenriem). Dit is een teken van Venus, de ‘prinses’, maar ook schoonheid en business. Máxima heeft economie gestudeerd en draagt ook naast haar huidige functie als prinses/koningin nog steeds bij aan de Verenigde Naties op het gebied van microcredit financiering. Men ziet haar dus nog steeds als betrokken bij business en economie.

Uiteraard is haar voorkomen van belang in haar functie als koningin. Daar zorgt Venus als de heerser van deze arudha lagna voor. Een passend plaatje! In veel andere kaarten vinden we meer disharmonie in deze standen.

Het elfde huis gezien vanuit de arudha lagna Weegschaal is de bron van inkomen. Dat is hier het huis met het sterrenbeeld Leeuw (te herkennen aan de vijf omdat Leeuw het vijfde teken is van de dierenriem). Heerser van Leeuw is de Zon, de koning in astrologie. De Zon staat ook voor de overheid/staat. Het spreekt voor zich dat de Zon oftewel haar koninklijke status haar van inkomen voorziet. Op het moment van schrijven verdient Máxima €400.000 per jaar gefinancierd door de Nederlandse staat.

Het tweede huis van de arudha lagna laat het beschikbare vermogen zien dat zij verkreeg door haar interactie met de wereld. Daar zien we Jupiter in Schorpioen, die als heerser van haar ascendant en vierde huis haar gunstig gestemd is (en Koning Willem Alexander heeft een Jupiter in verhoging in zijn tweede huis).

Daarnaast is de heerser van het tweede huis van haar arudha lagna (Schorpioen, nummer acht) in verhoging te vinden in het tweede huis vanaf de ascendant Boogschutter. Dit tweede huis is ook gerelateerd aan levensonderhoud en vooral bezit van vermogen. Dit is dus plus plus plus op het gebied van vermogen en inkomen, en alle drie de tekens staan in directe verbinding met de Zon als de koning. Normaal gesproken is het oppassen als we een verbinding zien tussen het 12de huis en 2de huis vanaf de ascendant. Dit leidt namelijk vaak tot een enorm hoog en soms ongezond uitgave patroon. Bij Máxima is dit ook het geval, maar haar inkomen en vermogen vangen dit weer op, waardoor er geen probleem lijkt te zijn.

Arudha lagna, levensduur en gezondheid

In het geval van Máxima kan haar arudha lagna ook naar het tegenovergestelde teken overslaan. Het tijdsframe wanneer dit mogelijk zou gebeuren is soms ook te benaderen, maar heeft er ook mee te maken hoe lang het duurt voordat het karma van de huidige arudha lagna doorleefd is. Dit is uiteraard een dynamisch process. De arudha lagna laat namelijk ook levensduur en zelfs reïncarnatie zien (image does matter here!). 

In het tegenovergestelde teken, en dus haar mogelijke volgende imago, staan Mercurius en Venus in Ram. Dit zijn twee snel bewegende planeten en die staan in de Vedische astrologie bekend als rajas (actieve, creatieve) planeten. Het teken Ram is ook een teken van initiatief en de heerser Mars staat in verhoging.

Dit laat ons zien dat Máxima nog veel meer in haar Mars heeft dan dat we tot nu toe gezien hebben. Zij zou een veel actievere en meer initiatiefrijke rol kunnen spelen. We zien vanaf deze arudha lagna de Zon in het tweede huis van het beschikbare vermogen wat bij haar natuurlijk hoe dan ook door het koninklijk huis geregeld zal zijn. Hoe weten we dan zeker dat deze arudha nog niet actief is? Het is essentieel voor een correcte lezing om dit te achterhalen……

Welk beeld past bij huidige Máxima en blijft dit zo?

De arudha in het teken Ram zou een veel dynamischer, actiever en zelfs dominanter beeld creëren van Máxima. Volgens mij ziet iedereen wel dat zij dit potentieel heeft. Er staan immers twee planeten in dit teken en dat zorgt ervoor dat er veel karmisch gewicht naar deze arudha neigt te stromen. Maar tot nu toe blijft Máxima toch redelijk in de schaduw van Willem Alexander, alhoewel zij wel het vermogen heeft om naar voren te treden.

Het overheersende beeld van Máxima is nu volgens mij toch echt een keurige koningin die de kinderen opvoedt en haar man ondersteunt. We zien niet een dynamische dominante dame die continue creatieve initiatieven lanceert. Ja, zij heeft een baan bij de VN waar zij dit wel kan doen, maar daar wordt niet elke dag ophef overgemaakt in de beeldvorming. Het is alsof dat stukje van Máxima express niet heel zichtbaar wordt vertoond. En terecht, want zodra dat wel gebeurd wordt er namelijk wel makkelijk ophef over gemaakt.

Het 11de huis van inkomen is heel belangrijk bij de analyse van welke arudha actief is. Dit is vanaf deze arudha Waterman met de Maan. De Maan zou inkomen geven vanuit een vakgebied zoals voeding, psychologie, dienstverlening, zorg voor moeders of moederlijke functies etc.. Het teken Waterman laat innovatie zien. Dit is een potentieel aanwezig in Máxima’s kaart, maar (nog) niet in vervulling.

De €400.000 per jaar van Máxima komt toch echt van de staat, de Zon die haar 11de huis van de arudha in Weegschaal beheerst. Van de VN krijg Máxima slechts het symbolische bedrag van €1,-. De VN missie van Máxima en haar medewerkers bij de VN wordt grotendeels betaald door Bill Gates en zijn stichting. De Nederlandse staat draagt tevens €150.000 per jaar bij aan deze VN missie. Het feit dat Máxima deze functie ondanks alle kritiek blijft beoefenen laat zien dat deze arudha in Ram meer karmisch gewicht heeft.

We zien hier heel duidelijk Mercurius en Venus, oftewel het actieve duo, aan het werk. Deze zetten Máxima als het ware aan om deze functie te blijven bekleden. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat dit voor Máxima bijna als levensbelang voelt en dat zij het daarom nog steeds klaarspeelt om hiermee door te gaan. Willem Alexander gaf al zijn functies bij de VN op toen hij Koning werd omdat dit zijn onpartijdigheid op het spel zou kunnen zetten. Maxima’s werk zou politiek onomstreden zijn en daarom hoefde zij dit niet op te geven, maar ontmoetingen met controversiële leiders brachten het toch ter discussie.

Of heeft zij dit misschien voorafgaand aan het huwelijks zo met Koning Willem Alexander afgesproken? Ik kan mij goed voorstellen dat het voor een vrouw zoals Máxima gewoon belangrijk is om ook iets actiefs voor haarzelf te blijven doen en ik gun dit haar ook enorm! Iets anders naast de gouden kooi klinkt als een gezond idee voor een dynamische dame zoals Máxima óók is.

Het tweede huis vanaf de arudha in Ram is Stier met de Zon daarin. Dit laat vermogen zien in vastgoed, bankrekeningen en andere bezittingen dat zij heeft verkregen door de connectie met de samenleving. Met de Zon daar kunnen we ook begrijpen dat Máxima eigenlijk helemaal geen inkomen meer nodig heeft met zo’n enorm vermogen in vastgoed etc.

Daarom zie ik het als een mogelijkheid dat Máxima, nadat haar primaire taak als moeder voltooid is, toch meer haar eigen ding gaat doen. Nadeel is dat zij voor altijd in de schijnwerpers zal blijven staan. Hierdoor zal zij dus altijd op haar verschijning moet blijven letten om te zorgen dat zij het imago van haarzelf en de familie hoog blijft houden.

In de volgende paragraaf ligt ik toe dat dit astrologisch te duiden is door de minder gunstige positie van de Maan ten opzichte van deze arudha lagna in Ram. Omdat het heel veel spanning kan geven om altijd op je eigen verschijning te letten, zou ik Máxima niet direct aanraden om deze arudha te versterken.

Maarja wie ben ik tegenover Mercurius, Venus en de karmische krachten van de arudha die al dan niet uitgeput of doorleeft zijn?

Als de Weegschaal arudha van Máxima doorleeft is, kan het van groot belang zijn dat haar Ram arudha meer tot leven komt: zonder arudha is er namelijk geen leven! Ik hoop dan ook van harte dat de regering en de bevolking dit niet tegenwerken, maar juist faciliteren!

Als astroloog zou ik naar de remedies gaan zoeken om een eventuele shift van arudha soepel te laten verlopen (in sommige gevallen kan dit namelijk heftig met schokken en stoten tot stand komen). Een belangrijke sleutel ligt uiteraard bij de pers die de kracht heeft om alles uit te vergroten en een positieve of negatieve twist te geven.

De Maan en arudha lagna

De positie van Máxima’s Maan ten opzichte van Ram als arudha lagna is minder gunstig vergeleken met Weegschaal. De positie van de Maan is essentieel voor het functioneren van de arudha lagna. De Maan laat immers onze capaciteit zien om ons te verbinden met de samenleving. En de arudha lagna laat het beeld dat andere van ons hebben zien en óók wat wij ontvangen uit ons contact met de samenleving.

De Maan staat in Waterman en de arudha lagna Ram is vanaf haar Maan in Waterman het derde huis. Dit kan voor omstandigheden zorgen dat zij op een of andere manier haar mind (Maan staat voor mind) continue op haar lichaam en beeld van haar zelf gefocust zal hebben. Bij veel mensen komt dit naar voren doordat zij zich continue op extreme wijze op hun gezondheid aan het focussen zijn. Dit wordt natuurlijk versterkt als men ook nog eens gezondheidsproblemen heeft en daarmee een extra reden heeft dit te doen. Maar in het geval van Máxima verwacht ik daar vooralsnog geen hele grote problemen in (dit ligt ik zometeen toe).

Het spreek natuurlijk voor zich dat Máxima continu haar eigen verschijning gade slaat vanwege haar publieke functie. Eén verkeerde stap en de hele roddelpers tam tam draait weer op volle toeren. Op het moment is dat ook al zo, maar zolang Máxima minder naar buiten treed, minder initiatief toont en geen publieke ophef creëert over andere functies, blijft de arudha dus makkelijker in Weegschaal. Vanuit die arudha hoeft zij dus niet continu op haarzelf te letten. In de privésfeer kan zij zichzelf zijn en met grote privé bossen, paleizen etc. is er zeker genoeg fysieke bewegingsvrijheid. Maar is dit genoeg voor die combinatie van Venus en Mercurius in Ram, met heerser Mars in verhoging? Mars staat zelfs in volle kracht vanaf die arudha: Mars krijgt vanaf het tiende huis ‘digbala’. Als Máxima haar carrière weer op zou pakken zou zij niet te stoppen zijn!

Gezondheid en ziektes in de astrologische kaart van Máxima

Een gehele gezondheid analyse gaat iets te ver voor dit artikel. De heerser van de lagna in het twaalfde huis en de Maan in het derde huis zijn geen goede tekenen voor Boogschutter. Echter…

De Zon en Mars lossen de problemen voor Máxima grotendeels op. Volgens Ayurveda beginnen nagenoeg alle ziektes bij verteringsproblemen en de Zon in het zesde huis is wat dat betreft niet slecht. De Zon voorziet Máxima in het zesde huis van een krachtig verteringsvuur (agni). In het geval van Máxima zou het zelfs voor een te hoge ‘pitta’ (vuur ter transformatie zoals vertering) kunnen zorgen, omdat haar ascendant ook een vuurteken is (zie verder het Engelstalige Ayurvedic doshas voor meer info over de term ‘pitta’). Anderzijds wordt het teken waarin de Zon staat beheerst door Venus, een waterplaneet en dat koelt het verteringsvuur weer behoorlijk af. Als dit niet het geval geweest was zouden kwaaltjes als brandend maagzuur en ulcers problemen kunnen veroorzaken.

De heerser over het derde huis speelt hier een rol bij karmische ziektes uit vorige levens voor Boogschutter. In andere kaarten is dit altijd de heerser van achtste huis, maar dat is de Maan in het geval van Boogschutter ascendant. En omdat de Maan de heerser van Boogschutter, Jupiter, in verhoging brengt, kan de Maan deze rol niet spelen. Hierom neemt de heerser van het derde huis deze rol over.

In dit geval heersen Rahu en Saturnus over karmische ziektes uit vorige levens. Deze twee planeten creëren vaak moeilijkheden, ze worden vaak zelfs kwaadaardig genoemd. Rahu staat bij Mars die in verhoging staat en heeft niet de kracht om een grote impact te hebben. Mars is duidelijk sterker en in verhoging geeft Mars een enorme sterke levenskracht en wederom een hoog vuurgehalte. De andere heerser van het derde huis ~ Saturnus ~ wordt hier bijna totaal uitgeschakeld door de Zon (zie volgende paragraaf).

Mars in Vedische astrologie

Als Saturnus niet uitgeschakeld zou worden, dan zou Máxima al lang heftige problemen gehad hebben met haar tweede huis van voedselinname en haar zesde huis van vertering. Met andere woorden zij zou dingen eten die niet goed verteerd zouden worden. Dan zou er namelijk ervoor zorgen dat Mars in plaats van heel positief naar negatief om zou slaan. Mars staat in haar tweede huis met Rahu in de ‘trine huizen’ (1,5,9) vanuit Saturnus. Deze huizen vanaf Saturnus zijn kwetsbaar voor ziektes. Hier zijn dat dus de sterrenbeelden Maagd (10de huis), Steenbok (tweede huis). Saturnus en Rahu zijn allebei wind (vayu) planeten. Als Rahu ook in deze trines staat wordt de derde ‘trine’ meestal ‘weggeblazen’. Dat zou hier betekenen dat Máxima’s 10de huis weg wordt weggeblazen. Dit is het huis van carrière en Máxima heeft toch haar eigen baan bij de VN vooralsnog weten te behouden.

Mars staat in verhoging en zolang deze negatieve invloed de baas kan blijven is het zoals een pure vuurbal die alleen maar goed wil doen en al het kwade als het ware wegbrandt. In het Sanskriet wordt Mars ‘Mangal’ genoemd. Er is geen goede vertaling voor dit woord in het Nederlands. Gunstig, of spiritueel gunstig komt het meest dichtbij. Het Engelse woord ‘auspiciousness’ dekt de lading van Mangal een stuk beter.

Maar als zo’n Mars in verhoging negatief wordt kan het een andere kant opslaan en een heleboel lijden veroorzaken. Het is daarom van enorm belang dat de Zon Saturnus blijft uitschakelen.

Zon en Saturnus

De Zon staat bijna gelijk met Saturnus. Als planeten ongeveer met de Zon op gelijke hoogte komen heet dit ashtangata in het Sanskriet. Dit houdt in dat ze niet zichtbaar zijn en zo ook hun significantie voor een kaart verliezen. In het geval van Saturnus is dat zeker niet altijd slecht. Saturnus beheerst immers het karma, brengt vaak ziekte en moeilijke situaties om ons het één en ander te leren. Voor de kaart van een Boogschutter ascendant vertegenwoordigd Saturnus ook nog eens de karmische ziektes vanuit vorige levens (boven uitgelegd).

Als de Zon Saturnus niet zou uitschakelen zou het tweede huis vanaf Máxima’s ascendant flink aangetast zijn. Ook zouden er in het zesde huis ego-strubbeling kunnen ontstaan. Máxima zou in haar service naar de samenleving tussen een hoog zelfbeeld van de Zon en laag zelfbeeld van Saturnus kunnen fluctueren.

Saturnus is normaal sterker in Stier dan de Zon, maar door de nabijheid van de Zon wordt dit dus teniet gedaan. Het zou mij niks verbazen als deze dynamiek zich op zekere hoogte afspeelt: Máxima die toch ‘de vrouw van’ blijft in haar rol en niet tot echte zelfontplooiing komt in haar rollen naar buiten toe. Maar omdat de Zon overheerst blijft alles nu beheersbaar.

Zolang Máxima trouw blijft aan haar dharma dat door de Zon wordt gepresenteerd, zal de Zon de problemen teniet doen. Dit is duidelijk haar rol als lid van de koninklijke familie. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de Zon in Vedische astrologie ook als kwaadaardig te boek staat! Wat? Ja, maar kwaadaardig moet niet als ‘slecht’ begrepen worden. De Zon is namelijk ook een ‘satvische’ planeet die op minder plezierige manieren de wereld als het ware door middel van hitte zuiverder maakt.

Veel weten we niet over haar gezondheid, maar de roddelpers noemde wel dat Máxima gezondheidsproblemen had, flinke medicatie nam en een kleine medische ingreep was ondergaan. Als voorbeelden worden gewichtsschommelingen genoemd en dat zij er uitgeblust uitzag.

Ik heb zelf helemaal niks met roddelpers en lach mij van binnen kapot dat ik dit soort dingen nu zit te googlen (-; [1]Ik heb de links naar roddelpers info hierom “no follow’ gemaakt zodat deze niet door zoekmachines worden gezien als een stem voor deze sites. Google en andere zoekmachines gebruiken dit … Continue reading.

Deze symptomen zouden natuurlijk door de verteringsproblemen kunnen komen of door problemen met haar zelfbeeld. Als Saturnus niet overheerst zou worden door de Zon, zou haar zesde huis van de darmen en service er namelijk met Saturnus, de Zon en een aspect van Rahu slecht aan toe zijn. Twee aspecten van dit type planeten zijn te managen, maar drie kunnen problemen veroorzaken.

Nu zijn deze ‘kwaadaardige’ planeten in het zesde huis niet altijd slecht. Het is zelf de beste plek om ze te hebben! Ze zorgen er juist voor dat je competitie en strijd aan kan gaan. Maar teveel van deze intense invloeden zullen haar dikke darm negatief kunnen beïnvloeden. Vooral omdat Rahu vanuit het tweede huis van voedselinname een aspect heeft op dit zesde huis, kan het zijn dat Máxima verkeerde voedingskeuzes maakt voor haar darmen.

We zien dus duidelijk dat de gezondheidsanalyse van Máxima door een paar zegeningen net de goede kant opvalt. Gelukkig want hierdoor kan zij zich richten op haar negende huis van dharma en dat is service naar de samenleving in de rol van een koningin. De Zon, als heerser van haar negende huis van dharma en bhagya (het goede karma dat je toe komt) overheerst hier Saturnus. Dat dit gebeurd in het zesde huis vanaf haar ascendant, laat zien dat Máxima wel met een soort van service bezig is. Het zesde huis is namelijk ook het huis van service. Saturnus staat ook voor service, en vooral aan minder bedeelden. Dit doet Máxima ook nog steeds, maar wel in een behoorlijk afgeschermde rol.

De heerser van dit zesde huis is Venus en die staat samen met Mercurius, heerser van het zevende huis, oftewel haar partner. De service aan de samenleving is daarom gerelateerd aan haar partner en de Zon als de Koning in het zesde huis speelt uiteraard een essentiële rol. Mercurius is ook één van de heersers van haar 10de huis, het huis dat de rol in de samenleving laat zien (vaak carrière).

Dit laat zien dat haar carrière samenvalt met service (oftewel Venus als heerser van het zesde huis), haar echtgenoot (zevende huis) en de koning (Zon in het zesde huis). Ook haar baan bij de VN past bij deze combinatie: Venus en Mercurius (business), Saturnus (minder bedeelde mensen) en de Zon (VN is gerelateerd aan naties, staten en dus de Zon).

Saturnus periode met resultaten van de Zon

Máxima is vanaf 2004 een Saturnus periode (vimshotari dasha) ingegaan. Als een planeet samen met een andere planeet in een teken staat geeft die andere planeet de resultaten tijdens deze dasha periode. Hier geeft de Zon dus de resultaten van de Saturnus dasha. Deze resultaten zijn dus service (zesde huis) als dharma (Zon als heerser van negende huis) en heel veel voorspoed in het geval van Máxima.

Het negende huis laat ook de vader zien. We weten allemaal dat de vader van Máxima een controversieel verleden heeft en niet op het huwelijk aanwezig mocht zijn. De heerser van het negende huis in het zesde huis met Saturnus kan helemaal verkeerd uitpakken. We weten ook allemaal dat de controversies ook helemaal anders hadden kunnen lopen.

Zelfs op het begin van de relatie met Willem Alexander was er al een zogenaamde Paleisruzie tussen toenmalige koningin Beatrix en kroonprins Willen Alexander over dit onderwerp. Uiteindelijk liep het allemaal goed af omdat de Zon niet echt conjunct kan staat met andere planeten. Zodra planeten dichtbij de Zon komen verdwijnen ze. Als dit een andere planeet was geweest, had dit verhaal een hele andere wending kunnen krijgen.

We weten allemaal dat Saturnus verder weg staat dan de Zon en tijdens samenkomst er dus achter verdwijnt. Daarmee zien we dat de Zon als Koning het duistere verleden vanuit de vaderlijke familielijn totaal overheerst en doet vergeten…..en ja wie heeft het er nu nog over?

Máxima was in staat om een offer te brengen en haar vader niet uit te nodigen op de huwelijksdag en daarmee was het over klaar voor veel mensen. Jupiter, de heerser van lagna in 12de huis geeft haar deze gave om haar eigen behoeftes op te offeren. Maar niet haar baan bij de VN, want dat is geen persoonlijke voorkeur, maar eerder een karmische levensdrang naar een actieve rol. Omdat hier de arudha lagna in het spel is kan de betrokkenheid in deze functie dus van heel groot belang zijn in latere fases van Máxima’s leven. Alsjeblieft Pers: geef haar de ruimte, Máxima wil alleen maar goed doen!

Astrologie van Máxima
Máxima

References

References
1 Ik heb de links naar roddelpers info hierom “no follow’ gemaakt zodat deze niet door zoekmachines worden gezien als een stem voor deze sites. Google en andere zoekmachines gebruiken dit anders namelijk voor hun ‘rating’ wie als hoogste eindigt bij een zoekterm
Share this article with your friends:

You may also like...