Vedische Astrologie Planeten
~ Blog NL ~

Planeten in Vedische Astrologie (basis)

Vedische astrologie en spirituele traditie

Eén van de fascinerende aspecten van de Vedische Astrologie is dat deze al eeuwen lang ononderbroken door wordt gegeven. Eerst was dit vooral een orale traditie waarin de leerlingen oude teksten uit hun hoofd konden reciteren.

Later werden deze teksten opgeschreven als geschriften, waarvan nu de Bṛhat parāśara horā śāstra van ṛṣi Parāśara één van de bekendste is. In dit geschrift, waarvoor makkelijk 1500 pagina’s aan vertaling en toelichting kunnen worden gewijdt, worden ook de basisbeginselen van de planeten in Vedische Astrologie uitlegt.

Je kunt een consult met een Vedisch Astroloog prima aangaan zonder achtergrondkennis. Dit komt omdat zo’n consult vaak in duidelijke adviezen uitmondt. Maar in de praktijk kan het een consult ondersteunen om een goed begrip te hebben van de basis. Daardoor kun je makkelijker meer diepgang krijgen in een consult. Als je de basis begrijpt kun je meer meekijken en vragen stellen. Ik kan bijvoorbeeld zelfs tijdens een consult aanwijzen welke kaarten en informatie ik integreer in mijn antwoorden.

Daarnaast is Vedische Astrologie ook een spiritueel pad waarvoor een bepaalde basiskennis handig kan zijn. Dit kan als spiegel voor de innerlijke wereld dienen én als licht op je pad óók heel goed externe situatie met meer diepgang helpen begrijpen. In dit artikel leg ik een aantal basisprincipes uit van de planeten in de Vedische Astrologie. 

Negen “planeten” in Vedische Astrologie

In de geschriften wordt gesproken over de ‘navagraha’. Dit wordt vaak vanuit het Sanskriet vertaald als de negen planeten. Maar zijn er dan negen planeten? Nier echt, maar hieronder ligt ik toe waarom we het in de vertalingen altijd wel over negen planeten hebben.

Rishi Parāśara heeft het over de ‘taragraha’ als de vijf planeten: Mercurius, Venus, Mars, Saturnus & Jupiter. Tara betekent ster en deze naam komt van het feit dat deze planeten overkomen in de hemel als ‘grote schijnende sterren’. 

De Zon en de Maan zijn de “luminaires”, waarbij de Zon puur vuur en licht is en de Maan een hemellichaam als satelliet van de Zon. De Maan heeft immers geen licht vanuit zichzelf, maar staat dusdanig dichtbij de aarde dat zij wel van immens belang is. De Maan laat onze mind zien en onze band zien met de Moeder, zowel onze biologische and de Goddelijke moeder. 

En dan zijn er nog de schaduwplanten Rahu en Ketu. Deze hebben geen lichaam en zijn de noord en zuid knooppunten van de Maan. In latere artikelen zal ik deze 9 “planeten” in de Vedische Astrologie één voor één verder uitleggen, maar nu eerst de basis…

Wat betekent Graha?

Deze negen worden samen ook wel de navagraha genoemd, iets dat meestal erg ongelukkig vertaald wordt als de negen (nava) planeten (graha). Het Sanskriet woord ‘graha’ heeft meerdere betekenissen. Allereerst betekent grahana eclipse. Dit houdt in dat de planeten de kracht hebben om ons het licht te ontnemen. Dit is helemaal geen positief woord! Het zorgt ervoor dat wij als spirituele wezens aardse ervaringen kunnen hebben. 

Een andere betekenis van het woord ‘graha’ is ‘vastpakken of vasthouden’. Dit verwijst naar de karmische effecten van de planeten. De vijf belichaamde planeten “taragraha” zorgen voor de geboorte van ons lichaam.

Specifiek zorgen ze voor een wedergeboorte in overeenstemming met ons karma uit vorige levens. En dit is dan ook hetgeen we bestuderen en duiden in een horoscoop in de Vedische Astrologie. Ook de vertalingen ‘vastpakken of vasthouden’ klinken niet echt positief: de planeten ontnemen ons als het ware onze vrijheid. 

Vrije wil, het lot en karma in Vedische Astrologie

Vrijheid van wat?

Nu is het van immens belang het woord vrijheid in de context van Indiase spiritualiteit goed te begrijpen. Het betekent niet de vrijheid voor de geest (mind) om te doen wat hij wil, maar juist de vrijheid van de mind (geest) die ons op eindeloze paden stuurt om verlangens te vervullen. In de praktijk lukt dit soms pas als we op z’n minst bepaalde verlangens en ook basisbehoeftes vervult hebben zien gaan (en wellicht helaas ook gefrustreerd hebben zien worden).

Voorbij labels van ‘goed en slecht’

De planeten wakkeren ons aan om bepaalde acties te doen en sturen bepaalde ervaringen aan. Zo kunnen ze ons bijvoorbeeld hele specifieke rollen laten vervullen in overeenstemming met ons karma. Ook kunnen ze ziektes en allerlei andere negatieve en positieve ervaringen creëren. Een consult met een astroloog kan helpen om aan te sturen op positievere ervaringen en ook om negatieve ervaringen in meer positief licht te gaan zien.

Soms wordt dit alles als leuk en prettig ervaren en soms niet, maar uiteindelijk wijst de Indiase spiritualiteit ons er juist op om dit niet meer te labellen als “goed of slecht’ maar juist te transformeren en te accepteren. Ja juist acceptatie en transformatie tegelijkertijd, want als je je verzet tegen iets is het moeilijk om te transformeren.

Een goed begrip van je eigen horoscoop kan helpen met acceptatie en ook hele goede hulp bieden voor transformatie in de vorm van spirituele oefeningen zoals meditaties, mantra’s of dienstverlening. Er bestaan dus in uiteindelijke zin ook geen goede of slechte horoscopen.

Wie is degene achter de actie?

We kunnen vanuit een horoscoop duiden welke krachten ons voortdrijven bepaalde acties te ondernemen. Desalniettemin hebben we nog steeds het gevoel alsof wij alles zelf initiëren en ondernemen. Dit gevoel van ‘doenerschap’ is een essentieel punt in Indiase spiritualiteit en komt in vele geschriften naar voren als essentieel onderwerp zoals in de bekende Bhagavad gītā.

Het betekent niet dat er geen vrije wil is: in de Vedische Astrologie zijn 3 van 12 huizen gewijd aan vrije wil! Dat is ¼ van een horoscoop! En ook het “lot” of het karma in andere huizen is te beïnvloeden en te transformeren. De discussies en inzicht over het doenerschap wijzen ons er meer op dat het mogelijk is een “grotere kracht” te leren herkennen en accepteren als leidraad voor ons leven. 

Uiteindelijk kan Vedische Astrologie ons de weg wijzen om én de energieën van de planeten naar een hoger niveau te transformeren als ook het gevoel van doenerschap te overstijgen.

Hierdoor kunnen we actief blijven in de wereld zonder steeds meer karma voor onszelf creëren. We kunnen de effecten van de planeten niet stoppen, maar wel transformeren. Hiervoor is het essentieel om te begrijpen welke rollen ze spelen in ons leven. 
Verdere vragen? Neem dan contact op.

Vedische Astrologie Planeten
Share this article with your friends:

You may also like...