Astrologische kaart van Putin
~ Blog NL ~

Astrologische kaart van Vladimir Poetin

Het is triest nieuws. Twee weken geleden begon de oorlog in Oekraīne. In dit artikel duidt ik de astrologische kaart van Vladimir Poetin als onderdeel van een blog waarin ik meerdere kaarten van celebreties bespreek.

Samenvattende punten zijn die ik hieronder uitleg:

  • Het is duidelijk te zien dat Poetin heftig lijdt en hier iets aan probeert te doen.
  • De ascendant Weegschaal van Poetin wordt via een omweg beheerst door Jupiter die in een ‘oorlogscombinatie’ met Mars staat.
  • Poetin heeft hele sterkte neigingen om zijn geluk te vinden in zaken in relatie tot zijn moederland en buitenlandse politiek. Hij probeert via deze weg zijn lijden op te lossen.
  • In de dasha tijdsperiode van Poetin tijdens de oorlog in Ukraīne is goed te zien dat deze oorlogscombi getriggered werd en als het ware ‘in de lucht hing’.
  • Poetin heeft een groot vermogen om affectie te delen met zijn naaste kennissenkring. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen loyaal aan hem blijven.
  • Vooral in de specifieke kaart van Poetins carrière zien we veel onheil met indicaties voor dood en verderf.
  • Poetin is extreem goed beveiligd. Ook zegt Rishi Parashara over de plaatsing van de Zon in Poetin’s kaart, dat hij wel 100 jaar zou kunnen leven. Er zijn al eerder maraka combinaties in de planetaire transits voor Poetins kaart geweest, maar het is duidelijk dat deze weegschaal ascendant de bescherming heeft van de plaatsing van de Zon in het 12de huis (beneden verder uitgelegd).

Dat er snel vrede mag zijn!

Ascendant en de heerser van Poetin’s persoonlijkheid

Poetin is geboren op 7 oktober 1952 om 9:30 in de ochtend toen het sterrenbeeld Weegschaal aan de oostelijke horizon stond. Hierom heeft hij Weegschaal als ascendant. Dit is nummer 7 op de kaart hieronder omdat Weegschaal het zevende teken is. Waar je de zeven ziet is dus het eerste huis. Het tweede huis is dan nummer 8 (Schorpioen), en het derde huis valt gelijk met Boogschutter (#9), etc….

De astrologische kaart van Vladimir Poetin

In het eerste huis staat Venus. Venus heerst ook over Weegschaal en staat dus in eigen huis. Op het eerste gezicht lijkt dat een goede combi op de ascendant! Maar….in de Vedische astrologie weten we dat een planeet in eigen teken niet de daadwerkelijke heerser kan zijn over dat teken. Een planeet in eigen teken is in Shiva Dyana oftewel een Shiva meditatie en is niet makkelijk te bereiken voor ons als persoon (ascendant). Het is duidelijk dat Poetin Venus niet kan bereiken (anders zou hij waarschijnlijk geen oorlog voeren). En hierom geeft een andere planeet de resultaten van het teken Weegschaal.

Omdat Weegschaal geen tweede heerser heeft, beheerst hier de planeet waarin Venus verhoging krijgt Weegschaal en dat is Jupiter. Jupiter staat in het teken Ram en in de Nakshatra (Maan constellatie) Bharani. Bharani wordt beheerst door de godheid Yama, de God van de dood. Het is een hele intense Nakshatra.

Astrologische kaart van Vladimir Poetin
Astrologische kaart van Vladimir Poetin

Jupiter Mars combi

Op zich ziet dit er ook niet zo negatief uit. Ram is een positief teken van een nieuw begin, initiatief, ondernemerschap, avontuur en koninklijke macht. De heerser Mars heeft een natuurlijke vriendschap met Jupiter en normaal gesproken kan Jupiter in Ram bijvoorbeeld een hele goede coach of inspirerende leraar voortbrengen. Als een positieve Jupiter Mars aanstuurt heb je zoiets als wat Hanuman voor Rama was in de Rāmāyaṇam! Hanuman gebruikte al zijn krachten om Rāma te helpen zijn geliefde Sītā terug te winnen uit de handen van de demoon Rāvana! Maar hier bij Poetin gebeurt er heel duidelijk iets anders.

Parivartana uitwisseling tussen derde en zevende huis

In dit geval pakt de interactie tussen Jupiter en Mars helaas heel negatief uit. Mars staat in Boogschutter, een teken van Jupiter, terwijl Jupiter in Ram staan: een teken van Mars. Hierdoor vind er een zogenoemde ‘parivartana’ plaats, oftewel een een hele nauwe uitwisseling tussen twee huizen en planeten. Soms kan dit goed uitwerken want de planeten doen alsof ze in eigen huis staan, maar hier heeft het een heftige uitwerking voor de acties van Poetin.

Ten eerste is dit een uitwisseling tussen een veelal ondersteunend huis (zevende huis) en een meer destructief huis (derde huis) en dat kan vervelend uitpakken. Destructief hoeft niet altijd slecht te zijn: als namelijk twee destructieve pakt dat juist vaak positief uit. Maar hier dus niet.

Hier werkt de parivartana destructief voor het zevende huis van partners. Dit kan een levenspartner zijn maar ook een zakenpartner of een politiek partner. Poetin is gescheiden van zijn vrouw en staat bekend om de onderdrukking van alle oppositie. In de internationale politiek schuwt hij het ook niet om zijn wil met geweld kracht bij te zetten.

Een uitwisseling tussen een ondersteunend en destructief huis wordt ook wel een ‘dainya parivartana’ genoemd. Dainya wordt in het Sanskriet ook wel vertaald met ellende, kwelling, armoede, depressie en nederig[1]https://www.wisdomlib.org/definition/dainya. Het is te hopen dat dit uiteindelijk de persoon nederigheid maakt, maar dat is hier niet direct te verwachten. Er zijn meer redenen waarom de uitwisseling hier slecht uitpakt………

Marana Karaka Sthana (MKS): waar een planeet sterft

Mars en Jupiter doen alsof ze in MKS staan

Het derde huis is een huis van moed, kracht, vechten, etc., en het zevende huis kan een wending krijgen van liefde of oorlog. Het zevende huis is een huis van de ‘ander’, de ‘partner’ en dat kan zowel in ruzie als in liefde zijn. Door de parivartana uitwisseling is het alsof Jupiter in Boogschutter staat en Mars in Ram. Beide planeten doen dus alsof ze in hun eigen teken staan.

Jupiter wordt hierdoor heel nauw geassocieerd met het derde huis en dat is voor Jupiter het zogenaamde marana karaka sthana (MKS), ofwel waar een planeet dood gaat of gewoon heel moeilijk uit de voeten kan.

Jupiter, in Sanskriet Guru, de grote leraar, die meestal kennis, meditatie en andere zegeningen deelt, moet in het derde huis een wapen oppakken en gaan vechten. Dit is niet zijn kwaliteit en daarnaast is Jupiter voor Weegschaal ook niet de grote positieve leraar. Jupiter heerst namelijk over het derde en zesde huis en kan daardoor makkelijker een negatieve wending krijgen. Het zesde huis is namelijk het huis van de vijand, competitie en negatieve neigingen. En omdat Jupiter in uiteindelijke zin de resultaten van de ascendant voortbrengt staat Vladimir Poetin dus onder invloed van deze negatieve klassieke oorlog combinatie!

En vooral omdat ook Mars hierdoor net doet alsof hij in eigen teken staat in Ram en in het zevende huis is het een totale ramp. Voor Mars is het zevende huis namelijke marana karaka sthana (MKS)! Mars moet in het zevende huis relaties managen en daarvoor is een compromis beter dan een een voordrijvende mars-oorlog energie.

Mars in MKS kan verschrikkelijk uitwerken op het gebied van relaties (dus ook politieke relaties). In het bovengenoemde epic Rāmāyaṇam moest Rāma twaalf jaar lang in de wildernis doorbrengen en werd zijn geliefde Sītā ook nog eens gekipnapped. Dit soort lijden kunnen we dus ook voor Poetin verwachten. Bij Sri Rāma stond Mars in verhoging en kon hij er uiteindelijk overheen groeien. Bij Poetin zet de combinatie aan tot oorlog waar er op karmisch niveau meestal alleen maar verliezers zijn!

Poetin heeft nog twee planeten in marana karaka sthana: Maan in het achtste huis en de Zon in het twaalfde huis. Het laat heel diep lijden zien wat heel bepalend kan zijn voor de levenslijn en acties van de persoon. Of de resultaten van deze MKS planeten positief of negatief uitvallen hangt van de Karaka van deze huizen af en dat is Saturnus. Saturnus staat in het twaalfde huis in Maagd en dat is geen prettige plaatsing.

De Maan in MKS: zijn carrière bij de geheime dienst van de Sovjet Unie

Het achtste huis is MKS voor de Maan. Het achtste huis laat datgene zien wat verborgen en privé is. De Maan is juist onze verbinding met de samenleving. Deze combinatie is meestal niet gunstig, want we willen hetgeen we verborgen en privé willen houden juist niet met de samenleving delen. Maar de Maan staat hier ook in verhoging in Stier en dat laat zien dat hij de oorzaak van het lijden gedeeltelijk kan oplossen.

De Maan heerst hier over het tiende huis van carrière en staat hier in het achtste huis van hetgeen dat verborgen is. Dit is de ideale combinatie van iemand die werkt bij een geheime dienst, een detective of een spion! En dit is precies hoe Poetin zijn carrière begon, bij de geheime dienst, de KGB. Zijn connectie met de maatschappij was dus dat hij dingen die verborgen waren naar boven bracht. Omdat de Maan in verhoging staat kon hij hierdoor bekendheid en aanzien krijgen.

De Maan staat ook onder heftige aspecten vanuit Rahu (5de) en ‘in trines’ to Saturnus. Dit zorgt ervoor dat zijn mind (Maan staat voor mind) ook beïnvloed wordt door negatieve krachten. Helaas heeft Jupiter geen aspect op de Maan, want dat zou de negatieve resultaten kunnen verminderen.

De Zon in het twaalfde huis is MKS: kan een leider/koning loslaten?

Het twaalfde huis is ook het huis van loslaten, opgeven, weggeven, dingen achter je laten, etc. De Zon is juist de manager, de regering of de koning die controle heeft, die ordenend en beheersend werkt voor de wereld. In de praktijk zijn deze twee elementen voor veel mensen moeilijk samen te brengen. Als het iemand al lukt om dit te bewerkstelligen, dan is het van belang dat hij/zij zich weet op te offeren voor zijn/haar leiderschap.

Hierbij moet ook opgemerkt worden dat de Zon voor Weegschaal ascendant de zogenaamde Badakesh planeet is. Deze planeet creëert obstakels en moeilijkheden zoals een schaduwzijde van de Maan (Rahu). Het 12de huis is echter de beste plek voor de badakesh omdat dit het huis van opgeven en verdwijnen is. Alle obstakels verdwijnen dus als het ware zodra deze planeet geactiveerd wordt! Dit is dan ook de reden dat Rishi Parasara zegt dat de Zon in het 12de huis voor Weegschaal ascendant ervoor zorgt dat degene 100 jaar oud wordt!

De Zon staat in Maagd en dat laat een kritisch geest zien, maar ook iemand die zijn volk wilt voeden en vooruitgang wilt brengen. De Zon staat conjunct met Saturnus en Mercurius in verhoging. Mercurius in verhoging kan zijn problemen wellicht oplossen. Dit laat normaal gesproken namelijk iemand zien die situaties vanuit verschillende perspectieven kan bekijken en goed kan communiceren. Mercurius is ook de heerser van het negende huis van dharma.

Zodra een planeet in conjunctie staat met een MKS planeet, dan wordt deze vaak meegesleurd in het drama van de MKS planeet die voelt alsof hij doodgaat. De Zon kan hier dus in potentieel Mercurius in verhoging en Saturnus meesleuren in het drama dat wordt gecreëerd door het MKS. Saturnus kan dit lot ontvluchten door een parivartana uitwisseling met Rahu in het vierde huis, maar Mercurius heeft geen uitweg. Kan Mercurius hier iets van zijn verhoogde status behouden? Of wordt de verhoogde Mercurius in Maagd hier juist gebruikt ten dienste van de Zon?

Een MKS planeet kan positieve resultaten geven als deze zonder negatieve aspecten is of als Jupiter een aspect op de MKS planeet heeft. Het laatste is niet het geval, maar helaas vinden we wel negatieve aspecten (graha dristhi): conjunctie met Saturnus en het negende aspect van Rahu is dvi papa dristhi: oftewel een dubbel negatief aspect.

Zowel Mercurius als Saturnus staan dusdanig dichtbij de Zon dat ze er gedeeltelijke achter verdwijnen. Dit heet ashtangata in Sanskriet en betekent dat ze niet of bijna niet beschikbaar zijn in hun relevanties voor deze astrologische kaart. Mercurius staat op een dusdanige afstand dat hij nog wel beschikbaar is maar negatief beïnvloed wordt door de Zon en andere moeilijke planeten.

Mercurius is uit zichzelf een positieve planeet, maar ook als een kameleon beïnvloedbaar. De negatieve invloed maakt Mercurius dus ook negatief! Saturnus is normaal gesproken voor Weegschaal een ‘yoga karaka’, oftewel een planeet die twee positieve huizen beheerst, hier het vierde en vijfde huis. Dit maakt Saturnus, die we kennen als de grote negatieve planeet van karma en ziekte, voor Weegschaal ascendant hier hier dus óók positief. Dit houdt in dat Saturnus positief kan werken voor Poetins agenda en dat wil helaas niet zeggen dat dat ook positief voor vrede is! Saturnus werkt dus vóór Poetin’s oorlogsgezinde ascendant en beïnvloed de sterke Mercurius in verhoging. Dit is eigenlijk verschrikkelijk!

Dainya Parivartana tussen vierde en twaalfde huis

Ook hier zien we een parivartana uitwisseling, namelijk met het vierde huis. Deze uitwisseling kan een oplossing zijn voor het lijden dat de Zon veroorzaakt voor Poetin, maar wat doet het hier?

De parivartana uitwisseling is hier tussen Rahu in het vierde huis en Saturnus in het twaalfde huis. Rahu is namelijk een co-heerser van Maagd en staat in een teken van Saturnus, terwijl Saturnus in Maagd staat. Dit is wederom een dainya parivartana. Dit is een uitwisseling tussen het vierde huis van geluk en het moederland en het twaalfde huis van het (verre) buitenland. Rahu staat ook voor politiek en wil tot macht en expansie. Buitenlandse politiek is dus voor Poetin inherent verbonden aan zijn moederland en dus aan zijn gevoel van geluk!

Rahu en Saturnus hebben overeenkomsten en kunnen soms even succesvol samenwerken. Het zijn namelijk allebei vayu (wind) planeten en kunnen daardoor heel veel werk verzetten. Alleen, uiteindelijk wil Rahu meteen resultaten zien en dwingt Saturnus ons te wachten en geduld te beoefenen. Hierom geeft Saturnus vertragingen. Deze combinatie kan daarom voor flinke frustratie veroorzaken als dingen niet volgens plan lopen.

Door deze uitwisseling is er óók een band tussen de Zon en Rahu en dit duidt in veel kaarten (maar niet alle) op een wil naar macht en politiek. Als we dit combineren met de betekenis van het vierde huis ‘geluk en moederland’ en het twaalfde huis van het buitenland, is het duidelijk dat Poetin geluk nastreeft door zijn moederland stevig op de kaart te zetten in internationale politiek.

De plaatsing van de Zon dwingt hem om los te laten, maar hiervoor zou hij in staat moeten zijn zijn ego los te laten en/of om zich geheel in dienstverlening te geven. Helaas ziet het ernaar uit dat hij zijn ego staande wilt houden. Daarnaast is zijn ego gebaseerd op zijn moederland als wereldmacht die de omringende landen domineert en voor de belangen van Russisch sprekende opkomt. Deze dienstverlening is dus ‘partial’ en niet naar iedereen, maar alleen naar mensen die zich met Rusland identificeren (want hij haalt zijn gevoel van geluk uit zijn moederland). En met Jupiter en Mars die in de nadelige positie staan en zijn ascendant beheersen is daar in Poetins wereld helaas een oorlog voor nodig.

De oorlog met Oekraīne

De oorlog begon toen Poetin door een Saturnus-Jupiter tijdsperiode heenging. Saturnus beheerst zijn vierde en vijfde huis en staat in het twaalfde huis van het buitenland. En Jupiter wordt hier een oorlogsplaneet in combinatie met Mars.

Astrologische tijdsperiode van Vladimir Poetin

Het ziet er voor de komende zes maanden niet goed uit voor Poetins houding naar vrede. Zowel Mars als Rahu komen nog aanbod in de bhukta dasha periode en beiden zullen niet helpen om vrede te brengen in zijn aanpak.

Pas rond 21 November lijkt er verandering te komen wanneer Poetin een Mercurius periode ingaat. Maar ook dan kan Mercurius de resultaten van de Zon geven omdat de twee conjunct staan. Zoals eerder gezegd is Saturnus niet een volop negatieve planeet voor een Weegschaal ascendant en Mercurius door de afflicties hier juist wel negatief. Saturnus staat in parivartana uitwisseling met Rahu in Steenbok, in het Sanskriet Makara genoemd. Makara is de begraafplaats en Saturnus in dit teken kan leiden tot dood en verderf (Covid begon in China bijvoorbeeld ook met Saturnus in Makara).

Dus Rahu en Saturnus worden geassocieerd met het vierde huis Steenbok. Tel maar eens op: het vierde huis van geluk en het moederland, met een begraafplaats (Steenbok), karma, ziekte en hard werken (Saturnus), samen met Rahu (excessief verlangen naar directe bevrediging van wensen), die ook nog eens samen met de MKS Zon en Mercurius in verhoging staan. Nee dit ziet er niet goed uit.

De enige kans op vrede is een opstanding van Mercurius die als heerser van het negende huis van dharma door middel van excellente communicatie vrede zou kunnen brengen. Echter Mercurius kan als een kameleon zichzelf aanpassen aan de planeten waarmee hij conjunct staat. In dit geval een MKS Zon die naar macht snakt, maar het los zou moeten laten, en een Saturnus die in verbinding met het vierde huis samen met Rahu naar geluk blijft streven door expansie van het moederland……

Maraka planeten en Poetins dood?

Jupiter is door de plaatsing in het zevende huis óók een zogenaamde maraka planeet voor Poetin en kan daarmee ook overlijden aanduiden. De maraka planeten zijn de heersers over het tweede en zevende huis en de planeten in deze huizen. Mars beheerst zowel het tweede huis en het zevende huis en is daarmee de voornaamste maraka. En Jupiter in het zevende huis geeft door de parivartana uitwisseling ook de resultaten van Mars. Kan Poetin tijdens deze periode overlijden?

Ja het had gekund, maar het is echter geen geen geheim dat Poetin extreem goed beveiligd is. Hij heeft zelfs een nationale garde opgericht van vele honderdduizenden manschappen uit de politie en het leger die hem persoonlijk kunnen beveiligen indien nodig[2]dat wordt in deze podcast uitgelegd: … Continue reading. Zou iemand vanuit binnenuit zoiets kunnen doen? Ook daar gelden extreem hoge veiligheidsnormen. En Rishi Parashara, die wordt gezien als de bron van de kennis van de Vedische Astrologie, heeft met ons gedeeld dat een Weegschaal ascendant met Zon in het 12de huis wel een 100 jaar kan leven!

De mogelijke doodsoorzaak kunnen we zien in het derde huis van de Arudha Lagna. De functionele Arudha Lagna is ofwel in Steenbok of in Kreeft. De makkelijkste manier om de functionerende arudha Lagna te achterhalen is om op het inkomen te letten dat we vanuit het elfde huis van de arudha zouden moeten kunnen lezen. Dit brengt ons bij Schorpioen of Stier.

Schorpioen zou inkomen uit het ondergrondse kunnen betekenen, bijvoorbeeld uit grondstoffen of olie of detective en researchwerk. Klopt allemaal een beetje. Inkomen uit Stier zou eerder luxegoederen zijn. Helaas is het inkomen van Poetin erg ondoorgrondelijk. Hij zou één van de rijkste mannen van de wereld kunnen zijn en horloges van vele tienduizenden euros dragen[3]https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/02/20/is-vladimir-putin-hiding-a-200-billion-fortune-and-if-so-does-it-matter/. De rijkste van de wereld wordt hij niet van zijn inkomen vanuit zijn functie als “president” als we zijn functie nog zo mogen/kunnen noemen[4]https://www.euronews.com/2019/04/15/putin-s-financial-declaration-reports-a-fairly-unpretentious-salary. Het inkomen van Poetin blijft dus een mysterie. Hoe zien de mensen Poetin is dan de vraag? Oei, das nu heel verschillende of we dit vanuit het Russische perspectief of het mondiale perspectief bekijken. De arudha van Kreeft heeft Maan in het elfde huis en dat betekent extreme zorgen over lichamelijke veiligheid en dat is iets dat Poetin inderdaad blijkt te hebben.

Maar we kunnen in dit geval al ook naar allebei de arudhas kijken. De derde huizen hiervandaan laten de doodsoorzaak zien: Vis of Maagd. In het geval van Vis laat de heerser Jupiter de oorzaak zien die in de oorlogscombinatie met Mars staat). In het geval van Maagd laat de combinatie in het teken Maagd de oorzaak zien.

De Zon daarin is ook een vuurplaneet en vuurplaneten kunnen een schotwond als doodsoorzaak betekenen (zoals bij Mahatma Gandhi die ook de Zon in derde huis van arudha Lagna had). Maar wie zou Poetin dan schieten? Saturnus, Mercurius of Rahu? Voor het antwoord is het belangrijk te kijken naar de significanties van deze planeten in de astrologie van Poetin.

Saturnus is in deze kaart de zogenaamde Bhratri Karaka (planeet met op 3 na hoogste graad), en staat voor de leraren mentors en degene die die rollen als een oudere broer vervullen. Rahu is the Gnati karaka en staat voor zijn collega’s. Mercurius is de Atmakaraka (zielsplaneet) en dat zou zelfmoord betekenen. Dat zou ook kunnen: dat de ziel het niet meer ziet zitten. De Zon zelf staat voor Matri karaka, het moederland waar de ziel wil zijn. Als Jupiter de doodsoorzaak zou zijn, zou het door een minister kunnen komen (Amatyakaraka) en eerder een combinatie van water en vuur de oorzaak zijn (Mars en Jupiter/Vis uitwisseling en Vis is een waterteken).

In de tussentijd kunnen er rustigere periodes aanbreken in het conflict gebaseerd op de transits van Jupiter en Saturnus. Saturnus verschuift naar Waterman en dat is Poetins vijfde huis wat zijn aandacht van de obsessie om het geluk uit de expansie van het moederland te krijgen zal verminderen. Maar ook kan Saturnus in het vijfde huis als een “trine huis” vertraging geven in zowel de vredesprocessen of de voortgang van de oorlog. Dit zou Poetin weer kunnen frustreren. Jupiter verschuift naar zijn zesde huis in het teken Vis. Dit is Jupiters eigen teken, maar het zesde huis is voor Jupiter weer minder gunstig.

Mercurius periode en vrede?

Alhoewel Mercurius dus heftig negatief wordt beïnvloed wordt door Rahu (door de parivartana), de MKS Zon en Saturnus, is Mercurius toch de heerser van het dharma (rechtvaardigheid) in zijn kaart. Deze negatieve invloed zorgt voor een verdraaid beeld van dharma, wat door de verhoging uitvergroot kan worden.

De D9 navamsha astrologische kaart van Poetin

De D9 kaart loopt synchroon met de geboorte horoscoop en wordt op bepaalde momenten extra geactiveerd. Soms kan deze kaart de geboorte horoscoop zelfs overnemen. De geboortehoroscoop is een mogelijkheid van evolutie, de D9 navamsha is het karma en bhagya dat naar ons toe komt. In dit perspectief is het een zekerheid, we kunnen het niet uit de weg gaan.

de d9 Navamsa astrologische kaart van Vladimir Poetin
De D9 Navamasha kaart van Vladimir Putin

In deze kaart zien we Venus in verhoging samen met de Maan in Vis in het vierde huis van het moederland. Zowel de Maan als Venus staan hier in volle kracht! Poetin heeft een enorme emotionele lading en liefde voor zijn moederland. Geloof het of niet, maar hij is in staat om heel veel affectie te tonen.

Venus staat tevens voor relaties en wat dat betreft komt er dus bhagya op Poetin af waarvan hij kan genieten. Beneden leg ik verder uit dat dit helaas niet samengaat met een goed gevoel van dharma (rechtvaardigheid)! Er gaan dan ook geruchten dat Poetin gescheiden is van zijn vrouw vanwege een jongere minnares. Zie hieronder hoe hij in staat is charmant te zijn met deze turnster die ooit een gouden medaille won en inderdaad een stuk jonger is.

Ik herinner mij ook nog een gesprek van een aantal jaren geleden met een aantal jonge Russische vrouwen die ook emotioneel gezien helemaal Poetinfan waren. Ik verbaasde mij daar toen over, maar ik begrijp nu hoe hij blijkbaar het vermogen heeft mensen diep emotioneel te raken.

De huizen in de subhoroscopen zoals de navamsha hebben wel degelijk ook een andere betekenis. Het vierde huis staat ook wel bekend als de karesh, een demoon uit de Rāmāyaṇam. De planeten in dit huis testen de persoon en kunnen juist voor problemen zorgen. Poetins zijn charmes kunnen hem dus ook in de problemen brengen. Toen een Russische krant over de affaire bericht gaf, kon het verantwoordelijke persbureau gelijk de deuren sluiten (ik laat zo zien hoe dit astrologisch te verklaren is….).

In deze sub horoscoop zijn ook alle planeten verbonden aan een type wezen om de agenda te laten zien van de planeten. In Poetin’s kaart valt Venus op als rakshasa (en dat laat demonische kwaliteiten zien). Dit zelfde geldt voor Mercurius (belangrijk omdat Mercurius de heerser is van het negende huis in de geboorte horoscoop), de Maan en ook de ascendant van deze sub horoscoop.

Mercurius staat ook in de navamsha kaart in verhoging. Als een planeet zowel in de geboortehoroscoop als in één van de subhoroscopen in hetzelfde teken blijft staat heet dit vargottama. Dit betekend veelal dat men die specifieke kwaliteiten in dat levensgebied erg goed onder de knie krijgt.

In deze kaart staan Mercurius in het tiende huis van het ‘werk in de wereld’. Dit laat zien dat Poetin een enorme kracht in communicatie heeft in zijn werk. Omdat Mercurius ook in eigen huis staat beheerst Rahu de resultaten. Rahu staat hier conjunct met Saturnus in het negende huis van Dharma. Dit is een heftige knoop in deze kaart, het heet ook wel Kumbha doṣa of Śrāddha yoga. Over het algemeen wordt dat huis of teken vernietigd door iets dat te vergelijken is met vergif. Voor Rahu is het negende huis het marana karaka sthana (MKS).

Het lijkt nu wel of de hele Vedische astrologie hier overgaat, maar het is uniek dat iemand met zo’n status als Poetin zoveel planeten in MKS heeft. Het laat diep leiden zien en een leider met macht die zo diep lijdt is geen goed voorteken! Voor de resultaten van Poetins krachtige communicatie betekent dit dus dat Rahu ervoor kan zorgen dat de resultaten ‘sterven’.

Wat houdt dit in? Ik zie iemand met deze combinaties in uiteindelijke zin niet zegevieren, maar wel gefrustreerd raken! Zoals al gezegd zijn zowel het vierde als het tiende huis enorm sterk, maar uiteindelijk bepaald Rahu de resultaten van de bhagya van het werk van de sterke Mercurius. Een gefrustreerde man met kernkoppen is geen goed voorteken.

Ook zien we hier net als in de geboortehoroscoop wederom een Rahu die gelijk resultaat wil en een Saturnus die alle resultaten ‘langzaam maar zeker’ pas wilt aandragen. En dit in het negende huis van dharma! Rahu staat voor het buitenlandse, expansieve, het verwijderen van grenzen en het nieuwe of exotische en nieuw snel geluk. Rahu is altijd weer naar iets anders opzoek om vervulling te vinden. En Saturnus staat juist als begrenzend bekend. In het negende huis kan Saturnus iemand heel rigide maken, vooral in het sterrenbeeld Leeuw (in positieve zin zou het principieel zijn). Rahu en Saturnus zijn beide ‘vayu’ ofwel windplaneten die veel verandering en bereidheid tot hard werk kunnen voortbrengen.

Deze combinatie wordt tevens beheerst door de Zon en die staat in het achtste huis waar de Zon verborgen blijft. En daar is de Zon niet gelukkig mee! Dit is ongunstig en kan ervoor zorgen dat de resultaten van deze negatieve combinatie verborgen blijven. Zal iedereen in het grote land Rusland ooit de waarheid weten over wat er in Oekraïne gebeurd? Nieuwsfeiten kunnen door deze combinatie zeker vertragen. Het is maar al te bekend dat Poetin in zijn werk (Mercurius in verhoging) vele zaken probeert te verduisteren voor zijn volk.

De D10 Dasamsha astrologische kaart van Poetin

Dit is de gedetaileerde kaart van de carrière van Vladimir Poetin. We zagen al dat de Maan in de geboortekaart perfect staat voor zijn eerste baan in de geheime dienst. In deze specifieke kaart zien we echter ook heel duidelijk narigheid, dood en verderf.

D10 dashamsha astrologische kaart van Poetin
D10 dashamsha astrologische kaart van Poetin

Op de ascendant staat een Mars-Saturnus combinatie in Steenbok. Steenbok staat in de Vedische astrologie voor het kerkhof en Mars-Saturnus conjuncties staan bekend als een “yama yoga”. Yama betekent dood. Mars staat in verhoging en wordt naast door Saturnus ook negatief beïnvloed door een aspect van Rahu. Dat ziet er niet goed uit voor Poetin.

De Zon staat met Ketu in Schorpioen. Ketu is een co-heerser van Schorpioen en voelt zich dus thuis, en hoewel de Zon Ketu verwelkomt, is Ketu degene die de Zon verduisterd. Zonverduisteringen staan als negatief bekend voor wereldse zaken. De Maan is natuurlijk nodig voor een zonsverduistering, maar ook zonder de Maan is dit toch een hele heftige aandoening voor de Zon, ook omdat Rahu hierdoor een aspect werpt op de Zon. Over het algemeen verwelkomt de Zon Ketu met open armen omdat Ketu de gever van moksha (bevrijding) is! Maar Ketu zelf is geen vrienden met de Zon en dus niet positief in deze positie.

Wederom zien we het emotionele en liefdevolle duo, Venus en de Maan in het vierde huis van moederland, hier de werkplek. Deze planeten zijn op hun sterkst in het vierde huis! Hij heeft ongetwijfeld een hele sterke emotionele band met het Kremlin en alle mensen die voor hem werken. Hier staan deze twee waterplaneten in het teken Ram wat een vuurteken is. Water en vuur….in Vedische astrologie noemen we dit Gandanta. Water en vuur zijn vijanden van elkaar en kunnen niet samen. Dit betekent dat er zich extreme situaties kunnen voordoen.

Maan en Venus staan daar in volle kracht (digbala in Sanskriet) en hij weet daarom iedereen op de werkplek met emotie voor zich te winnen. Poetin gebruikt indien nodig daarbij de kracht van de heerser Mars van het vierde huis die in de yama yoga staat in de ascendant van de carrièrekaart (onderdrukking, maar dus ook het vernietigen van tegenstanders).

~ Vrede, Vrede Vrede ~

Poetin astrologie
Vladimir Poetin astrologie

References

References
1 https://www.wisdomlib.org/definition/dainya
2 dat wordt in deze podcast uitgelegd: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9wb2RjYXN0Lm5wby5ubC9mZWVkL2RlLWRhZy54bWw/episode/UE9NU19OT1NfMTY4NDE3MDk?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjI-4Oztsb2AhUAAAAAHQAAAAAQAQ
3 https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/02/20/is-vladimir-putin-hiding-a-200-billion-fortune-and-if-so-does-it-matter/
4 https://www.euronews.com/2019/04/15/putin-s-financial-declaration-reports-a-fairly-unpretentious-salary
Share this article with your friends:

You may also like...