Vedische Kaart van Johan Cruijff
~ Blog NL ~

De ascendant (lagna) met astrologische kaart van Johan Cruijff

Ascendant (lagna) uitleg met voorbeeld

Hieronde leg ik het ABC uit van de ascendant in de Vedische astrologie met een voorbeeld kaart van Johan Cruijff. Waarom Johan Cruijff? Een goede vriend van mij zei vaak dat hij Cruijff een ‘spirituele genie’ vond vanwege zijn uitspraken en manier van aanpak. Als kind was ik zelf ook voetbalfan en heb ik zijn spel en houding altijd bewonderd. Op een dag stuurde die vriend van mij de onderstaande autobiografie van Johan Cruijff op. Ik heb het boek gelezen terwijl ik de Vedische kaarten van Cruijff erbij heb gehouden en zag zijn hele persoonlijkheid, successen, problemen, ziektes en talenten duidelijk gereflecteerd in zijn horoscoop. 

Cover van de autobiografie van Johan Cruijff

De Vedische astrologie is in Nederland nog niet bij iedereen zo bekend. Door astrologische kaarten van bekende Nederlands uit te werken hoop ik bij te dragen aan het besef van de potentie en nut van deze oeroude vorm van astrologie. Let wel op:

  • Ik het dit stuk geschreven op een manier dat iedereen enigszins de logica kan volgen, maar omdat het ook een voorbeeld is wat Vedische astrologie allemaal kan laten zien, heb ik het niveau niet helemaal aangepast aan een absoluut beginners niveau. Als je iets niet helemaal gelijk begrijpt, hoop ik dat het je wel een indruk geeft. Voel je wel altijd vrij om vragen te stellen via email ([email protected]) of met een opmerking onderaan deze pagina.
  • De planeten vallen in de Vedische astrologie in andere tekens dan dat ze in de Westerse astrologie zouden doen. Ook verschillen andere interpretaties details met Westerse astrologie, hoewel ook veel betekenissen overlappen. Zie voor verdere uitleg dit introductie artikel over Vedische astrologie. 

De horoscoop van Cruijff

Hieronder zien we de horoscoop van Johan Cruyff. Hij is geboren op een moment dat het sterrenbeeld Leeuw aan de oostelijke horizon stond. In de bijgevoegde kaart kun je het teken Leeuw herkennen door het nummer 5. Dit nummer verwijst er naar dat Leeuw het vijfde teken is in de dierenriem vanaf het eerste teken Ram. Het tweede huis valt dan samen met Maagd dat nummer zes heeft, het derde huis met Weegschaal nummer zeven etc.

Vedische Kaart van Johan Cruijff, geboren 13:16 25-4-1947 te Amsterdam

Cruijff heeft Leeuw als ascendant, in het Sanskriet heet dit lagna. Het mooie van de Vedische astrologie is dat het helemaal verweven is met de spirituele wijsheden uit de Indiase geschriften die meestal in het Sanskriet worden doorgegeven. Sanskriet is een diep spirituele taal en de betekenissen en klanken wijzen altijd heel mooi naar de essentie van een woord. Lagna heeft negen betekenissen die allemaal heel duidelijk maken wat er gebeurd op het tijdstip van geboorte, o.a. plakken, vasthouden, aanraken, gebonden aan en in contact komen met …. (zie verder deze definities voor details in het Engels).

Op het moment van geboorte blijft een karmische imprint vanuit vorige levens als het ware aan ons bewustzijn plakken. Het tijdstip van geboorte laat zien aan welk karma wij ons in dit leven mogen identificeren, om ervaringen te doormaken en er uiteindelijk aan voorbij te gaan. 

Vanaf de ascendant wordt de astrologische kaart verder opgebouwd. Daarom is het tijdstip van geboorte heel belangrijk. Na het sterrenbeeld Leeuw komt Maagd en Maagd valt dus samen met zijn tweede huis en weegschaal met zijn derde huis, etc. Elk huis geeft bepaalde levensonderwerpen aan. Eén van de eerste stappen in een horoscoop duiding is dat we de betekenis van de huizen met de bijbehorende tekens en heersers combineren en zo zien hoe iemand met bepaalde levensonderwerpen omgaat.

Uiteindelijk lezen we een horoscoop altijd vanuit verschillende perspectieven voor verschillende doeleinde. Bijvoorbeeld vanaf Venus voor het liefdesleven, vanaf Ketu voor spirituele vragen, vanaf de Maan voor de mind en connectie met de samenleving etc. Maar hier focussen we eerst op de ascendant vanuit de geboortetijd.

De ascendant

De lagna, ofwel de geboorte ascendant, zegt vooral iets over de persoonlijkheid en het lichaamstype. Er staan verder geen planeten[1]Planeet is niet de juste vertaling van het Sanskriet woord ‘Graha’, maar hier wel gebruikt om zo het artikel leesbaar te houden, het verschil tussen Graha en planeet wordt hier op dit … Continue reading in dit teken dus kijken we allereerst naar de Zon, die Leeuw beheerst. En ja daar zien we de leider die Johan Cruijff was in zijn vakgebied. De Zon staat in Ram en in de precieze constellatie van Aswini nakshatra waar de Zon in de allerhoogste staat is!

Deze nakshatra constellaties worden in de Vedische astrologie veel toegepast, ze geven enorm veel details die zonder gebruik anders verloren zouden gaan. De Zon in verhoging laat zijn fysieke capaciteiten zien als sportman maar ook zijn talenten in coaching, leiderschap en zijn inzichten in het spelletje! 

De Zon in verhoging in het negende huis van dharma

De Zon staat in het negende huis van dharma, daarmee zien we dat hij de verhoogde Zon als leider mocht gebruiken om het dharma van een echte sportman en entertainer door te geven.

Cruijff was zichzelf hiervan heel erg bewust. In zijn boek noemt hij verschillende malen dat hij vond dat het de bedoeling van een sportman was om het publiek te entertainen. Het publiek had immers de hele week hard gewerkt en was op de vrije zondag of avond naar het stadion gekomen om een spektakel te zien. Voorbeelden:

  • Het entertainment aspect noemt hij zelfs als een reden waarom hij in 1982 een penalty omtoverde in een één tweetje met zijn medespeler en op die manier scoorde ipv door in één keer te schieten. De videobeelden van het doelpunt gingen de hele wereld over en waren vermakelijk voor vele voetbalfans.
  • Ook bleek hij in zijn tijd in Amerika geen probleem te hebben om vele uren auto te ‘moeten’  rijden om voor ‘niks’ een praatje over voetbal op TV te mogen doen. Hetzelfde geldt voor zijn latere jaren bij Ajax waar hij betrokken was bij hervormingen die uiteindelijk uitmondde in een rechtszaak. Hij betaalde bijvoorbeeld zijn eigen vliegtickets tussen Barcelona waar hij toen woonde en Amsterdam. 
  • Het feit dat hij een rechtszaak aanspande tegen zijn club Ajax, die zo diep in zijn hart zat, laat ons zien wat een verhoogde Zon in het negende huis kan doen: no matter what ~ voor dharma, rechtvaardigheid en zuiverheid gaan staan.
  • Deze sterke Zon het huis van dharma (dit is een breed begrip maar wordt vaak vertaald als plicht/rechtvaardigheid) geeft ook een sterke focus op principes. In zijn boek noemt hij vaak hoe hij opstond voor bepaalde normen en waarden.

Intelligentie en de heerser van de ascendant

Het inzicht van Johan Cruijff is direct verbonden aan de Zon. Als de heerser over de ascendant zien we de Zon als de aangeleerde intelligentie van Johan Cruijff. De Zon is één van de zogenaamde ‘dhi planeten’. Dhi betekent in Sanskriet inherente intelligentie, dus geïnternaliseerd, origineel en niet per se overgenomen van iemand anders. En vooral de Zon geeft de kracht van logica. Hoe vaak heeft Johan Cruijff het wel niet gezegd: “das logisch”.

Andere planeten zoals Mercurius en de Maan kunnen ook intelligentie geven, maar dan komt het vaker uit andere bronnen, een soort van copy-paste combinatie. De inzichten van Cruijff kwamen vooral uit eigen inzicht, dat zien we ook aan de uitspraken zoals: “je begrijpt het pas als je het ziet”. Met andere woorden hij had in-zicht. Hij was zich hiervan goed bewust en noemt verschillende keren in zijn autobiografie dat hij een totaal overzicht had over het hele veld.

De Zon staat verder in verbinding met Schorpioen en Kreeft door de zogenoemde ‘rasi dristhi’. Dristhi betekent in het Sanskriet “een blik”, het is alsof deze tekens elkaar aankijken en daarmee informatie en capaciteiten uitwisselen. Schorpioen is het teken van Cruijff zijn vierde huis. Daar staan Jupiter en Ketu. Deze planeten en tekens delen de intelligentie met Ram en de Zon. 

Jupiter – Ketu combinatie

Jupiter wordt in het Sanskriet Guru genoemd en is de leraar. Hij heeft dus ook veel aan zijn leraren gehad die zijn inzicht hebben verfijnd. Dit noemt hij ook in zijn boek: Jany van Veen, Rinus Michiels, Georg Kessler, Stefan Kovacs, Aad de Mos, Thijs Libregts, etc.

Jupiter staat samen Ketu in het teken Schorpioen. Ketu is een hele mystieke noordknoop van de Maan die voor een verfijnde intuïtie kan zorgen, voor spirituele inzichten en ervaringen. Cruijff beschrijft in zijn boek hoe hij na de dood van zijn vader altijd met hem is blijven praten en ook echt het gevoel had dat hij bij hem was. Ook stond hij bekend om zijn intuïtieve aanpak zowel op het veld als op de spreekstoel. Ketu is één van de heersers over Schorpioen en staat daarmee erg sterk sterk in dit huis om mystieke ervaringen te geven en een verhoogde intuïtie. 

Het vierde huis in astrologie

Het vierde huis is het huis van je fysieke huis, van de moeder, van je moederland en geluk dat je toe komt. Het is echter niet de beste plek voor Ketu. Ketu is meer als een monnik en wil liever alles opgeven en je naar je vormloze zelf leiden. Het geluk dat Ketu wilt ervaren is niet direct verbonden aan de wereld om ons heen terwijl het geluk van het vierde huis juist wel met onze omgeving te maken heeft. Het vierde huis wordt voor Ketu in het Sanskriet ook wel ‘marana karaka sthana’ genoemd. Dit betekent dat een ‘planeet’ daar doodgaat!

Zonder positieve invloed kan Ketu hier je fysieke huis letterlijk of figuurlijk in de fik zetten. Maar de combinatie met Jupiter en het feit dat Ketu in eigen teken staat, poetst dat weer behoorlijk op. Deze combinatie met Ketu wordt in het vierde huis ook wel een zegen van Jagannath (een naam van Vishnu) genoemd. 

Het vierde huis is ook één van de zogenaamde kendra huizen. Dit is één van de vier pilaren van het leven, je kunt niet om deze invloed heen in een horoscoop die is altijd sterk. Jupiter in het vierde huis is meestal erg positief. Over het algemeen kun je natuurlijk zeggen dat Cruijff een mooi leven heeft gehad met veel voorspoed.

Natuurlijk waren de ziektes en conflicten met collega’s en zijn directe leidinggevenden moeilijker en vast heel erg vervelend. Deze zijn ook allemaal te duiden vanuit de horoscoop. Ik zal deze in latere artikelen toelichten, maar vanuit deze eerste stappen is heel duidelijk dat Jupiter in het vierde huis en de heerser van de ascendant in verhoging in het negende huis een grote bijdrage hebben geleverd aan de successen van Johan Cruijff. De combinatie van Jupiter en Ketu in een belangrijk vierde huis onderbouwen de visie van die vriend van me: Cruijff had zeker een bepaalde spirituele twist in zijn leven, alhoewel hij het misschien niet zo zou verwoorden.

References

References
1 Planeet is niet de juste vertaling van het Sanskriet woord ‘Graha’, maar hier wel gebruikt om zo het artikel leesbaar te houden, het verschil tussen Graha en planeet wordt hier op dit blog verder toegelicht
Share this article with your friends:

You may also like...