Om Bija mantra
~ Blog NL ~

Bija Mantra’s

Hoewel veel religies gebeden reciteren neemt het gebruik van mantra’s in India een unieke plaats in. Er wordt namelijk een onderscheid gemaakt tussen een gebed en een mantra.

De laatsgenoemde komt traditioneel uit de geschriften en is waargenomen of ontvangen door een wijze ziener (rishi) of andere verlichte bron van inspiratie. Bija mantra’s zijn bijzonder, omdat ze vaak geen betenis hebben: het gaat dus allemaal om de klank.

De trilling van mantra’s zijn dan ook onderdeel van de Goddelijke kracht van het omniversum. Dit wordt als een substratum gezien dat als het ware als de essentie van alles altijd en overal aanwezig is. Deze trillingen staan dichtbij de bron van het bestaan.

Iedereen kan natuurlijk mantra’s verzinnen maar het wordt geloofd dat de oorspronkelijke mantra’s niet verzonnen zijn, maar waargenomen zijn als een onderliggende trilling van het omniversum.

Veel mantra’s hebben betekenissen, maar de zogenaamde bija mantra’s niet. Iets correcter gezegd hebben ze geen semantische waarde. De klanken zijn de waarde van deze mantra’s.

In dit artikel leg ik eerst het één en ander uit over mantra’s en bija mantra’s en deel ik dan hoe ze in de Vedische Astrologie gebruikt kunnen worden.

Introductie in Mantra’s

In de Veda’s wordt de klank Om ook wel beschouwd als de scheppende klank waarmee alles begon. Alles komt voort en vloeit weer terug naar deze klank. In correcte wijze bevat deze klank eigenlijk drie klanken: A-U-M, maar zolang het wordt Om in een mantra voorkomt wordt deze meestal gewoon als Om uitgesproken. Een uitzondering leg ik hieronder uit.

In de Indiase traditie wordt de schepping meestal als een continu process omschreven. De trilling Om brengt dus automatisch een hele ‘golf’ van materie en beweging voort. Omdat de trilling voorafgaat aan de materiele vormen, kunnen we ook zeggen dat een mantra trilling subtieler is dan de vorm die we kunnen voelen en zien.

Nu wordt ook wel gezegd dat de vormen van de devatas en alle godheden uit India pas later werden toegepast. De Veda’s zijn de oudste geschriften van de wereld maar hadden dus al mantra’s voordat de vormen van godheden onthult werden. Ganesh is dan ook meer een mantra trilling dan een olifantengod.

Olifanten worden in India als Godheid Ganesha gezien

Betekenis van een mantra

In het Sanskriet hebben alle woorden verscheidenen betekenissen. Om de kern van een woord te begrijpen kun je het beste naar de wortel van het woord kijken. Man betekent ‘mind’ en tra betekent ‘instrument’. Het is dus een instrument voor de mind. Mantra’s worden vaak ingezet ter purificatie van de mind, oftwel het verdrijven van negatieve gedachtes. Je zet dan een positieve trilling in om negatieve trillingen te verdrijven.

De Sanskriet taal heeft 50 klanken die ook wel gezien worden als de matrix oftewel de bouwstenen van het omniversum. Zo zijn de medeklinkers verwant aan acht godinnen. De klanken y, r, l, v coresponderen met Indrāṇī en ś, ṣ en s met Mahālakṣmī.

Door de sanskriet mantra’s correct uit te spreken maak je contact met de oorspronkelijke bron van het bestaan. De mantra’s zorgen dan ook voor een meer expansieve geest.

Er zijn vele manieren waarop je een mantra kunt ontvangen. In de traditie worden in India mantra’s vooral gegeven door een Guru tijdens Diksha (inwijding) en door Jyotisha oftwel Vedisch astrologen als remedies (upāyas).

Het verschil tussen deze twee is dat een verlichte Guru jouw individuele mantra als het ware waarneemt en dan met de unieke vitale kracht van een verlichte ziel doorgeeft. Een astroloog kan mantra’s geven die helpen om bepaalde blokkades of problemen in een horoscoop te oversteigen.

Bija mantra’s

De enige bija mantra uit de oospronkelijke Veda’s is Om. Sommige andere worden voor het eerst genoemd in de Upanishads, maar verreweg de meeste komen uit de Tantrische geschiften.

Oorspronkelijk werden deze geheimgehouden voor degene die geinitieerd werden in bepaalde stromingen. Ze worden dan ook nog wel geheime zaad mantra’s genoemd (bija betekent zaad). Er bestaan ook nog steeds bija mantra’s die geheim worden gehouden, maar een heel aantal ligt als het ware op straat tegenwoordig.

De reden van geheimhouding was natuurlijk de enorme kracht die achter deze klanken verborgen ligt. Door ze regemaltig met correcte uitspraak en en volle concentratie te chanten kan een sterke energie los komen.

In de Indiase cultuur worden de bija mantras vaak met andere mantra’s gecombineert. In sommige specifieke oefeningen worden ze ook afzonderlijk gechant. Dit gebeurt bijvoorbeeld in uchara, een oefening waarbij de klank als het ware over het centrale kanaal van de chakra’s wordt begeleid.

Correcte uitspraak van bija mantra’s

Als de bija mantra’s afzonderlijk gechant worden, wordt de laatste m altijd als een nasale klank ng uitgesproken (zoals in het Franse bon).

Zodra de bija onderdeel is van een langere mantra hangt het van de intent van de mantra af. Bijvoorbeeld de bija क्लीं (klīṁ). Volgens de Sanskriet regels wordt dit als een nasala ‘ng’ klank uitgesproken. Maar क्लीम् wordt ook als klīm uitgesproken, met een ma klank op het einde. Dus er zijn twee manieren om de bijas met een ‘m’ op het einde uit te spreken: क्लीं (klīṁ) en क्लीम् (klīm).

Deze manieren van uitspraak lijken op elkaar maar hebben verschillende doelen. Klīṁ is gerelaterd aan de kṣetra regio, oftwel de bhū loka. Het is naar beneden gericht en verbonden met moeder aarde en het menselijke lichaam. klīm met ‘m’ klank is meer naar boven gericht en verbonden aan de vader energie. De eerst genoemde zorgt dus voor een een opwaardse energie en vraagt de devatā om naar benden te komen. De ‘m’ klank helpt ons om op te stijgen en naar de devatā te gaan.

Bija mantra’s en Godinnen

Hoewel de meeste bija mantra’s geen betekenis hebben zijn ze wel verwant aan bepaalde godinnen. Zo is de mantra klank ‘aim’ verbonden aan Sarasvati, ‘hrim’ aan Parvati, ‘klim’ aan Kali en ‘shrim’ aan Lakshmi.

De klank ‘haum’ is gereleateerd aan de ‘aum’ klank en wordt verbonden aan Shiva. Op deze manier worden de mantra’s voor deze godheden vaak kracht bijgezet door het toevoegen van deze bija mantra’s.

Bija mantra haum en Shiva zijn aan elkaar gerelateerd in Indiase Astrologie
De Zonnegod en Shiva zijn één

In astrologie wordt elke planeet ook weer verbonden aan deze godheden en kunnen mantra’s worden ingezet om negatieve invloed te trancenderen of om positieve invloed te versterken. De trillingen van de mantra’s verweven zich dan met de trillingen van de planeten en kunnen zo compenseren of versterken. Door deze mantra’s kunnen wij ons dus beter afstemmen op de cosmische krachten van het omniversum.

Bija mantra’s in de astrologie

Afhankelijk van de devata kunnen de bija mantra’s aan verschillende huizen worden gerelateerd.

Bijvoorbeeld voor Vishnu: 

  • hum is voor de dharma trikona huizen (1,5,9), 
  • shrim voor de moksha trikona huizen (4,8,12), 
  • klim voor de kama trikona trines (3, 7,11) 
  • hrim voor de artha trikona  (3,6,10). 

Afhankelijk van de planeet die je gunstig wilt stemmen kan je nu een bija mantra toevoegen aan een Vishnu mantra. Hierbij wordt er ook nog gelet op de naam van de persoon en op het aantal lettergrepen.

In een astrologisch consult kunnen we nagaan welke mantra’s voor jou specifiek gunstig kunnen werken.

Share this article with your friends:

You may also like...