Remedies zijn ook rituelen
~ Blog NL ~

Spirituele Oefeningen als Remedies in Vedische Astrologie (Jyotish)

Remedies zijn een integraal onderdeel van de Vedische Astrologie. In het Sanskriet worden ze ook wel ‘upāyas’ genoemd. Dit wordt vertaald als ‘een middel’, ‘weg’ of ‘proces ‘[1]Voor vertalingen van ‘upāya’ zie Online Sanskrit Dictionary en in het Boeddhisme wordt het in vergelijkbare termen gebruikt, hoewel het accent meer ligt op het feit dat remedies een vals middel … Continue reading. Vaak benaderen mensen astrologen om oplossingen voor problemen te vinden, oprechte verlangens te vervullen of twijfels te boven te komen.

Of de vragen nu een sterkere materiële of juist spirituele focus hebben, remedies zetten onze intenties altijd kracht bij. In dit artikel beschrijf ik hoe we deze upāya’s kunnen transformeren tot diepgaande spirituele oefeningen. Deze kunnen helpen om zowel onze innerlijke vreugde als externe successes te vergroten.

De gemiddelde leestijd van dit artikel is 12 minuten. De tekst bevat voorbeelden van remedies en een gedetailleerde uitleg hoe deze werken.

In de eerste paragrafen leg ik uit hoe deze remedies op karmisch niveau kunnen werken. Ik gebruik hiervoor een theorie van de ‘drie gunas’ die ik ook beknopt uitleg. Als je alleen op zoek bent naar informatie over bepaalde remedies, kunt je ook rechtstreeks naar deze kopjes van dit artikel gaan:

Astrologische remedies: waarvoor zijn ze eigenlijk?

Astrologie is altijd al veel gebruikt voor alledaagse aspecten van het leven. Verschil tussen spirituele en alledaagse aspecten van leven zijn naar mijn idee vooral gebaseerd op onze innerlijke houding en conceptueel denken.

Elke poging om iets in de wereld te bereiken kan iemands spirituele leven verrijken en vice versa. Vedische Astrologie is een uitstekende gids om deze schijnbare tegenstellingen te overbruggen.

Het integreren van upāya’s in ons leven is een prachtige gelegenheid om spiritueel begrip naar alledaagse gebieden te brengen en vice versa. In de praktijk worden remedies vaak ingezet om te helpen met basisbehoeften voor levensonderhoud, partnerschappen, carrière, gezondheid, spirituele groei etc. 

En aangezien de remedies in wezen spirituele oefeningen zijn, brengen ze also het ware onze ‘spirituele’ en meer ‘wereldse’ behoefte samen. De remedies zetten onze wensen kracht bij.

Upāya’s waren oorspronkelijk bedoeld om onszelf te bevrijden van karmische ketenen die we voor onszelf hebben gecreëerd. Er bestaan ​​veel manieren en concepten om karma te begrijpen. Hieronder licht ik er één van deze wat verder toe, omdat deze theorie ons helpt de remedies zo praktisch mogelijk te doorgronden.

De drie guna’s en soorten karma

De term Vedisch verwijst natuurlijk naar de Veda’s. Het is geen gemakkelijke taak om alle remedies terug te voeren op hun Vedische bronnen[2]De Vedische cultuur heeft bijvoorbeeld de Tantra beïnvloed en vice versa, daar bestaat geen twijfel over. De Vedische cultuur bestond eerst. Hoewel het een interessante discussie is, heb ik ervoor … Continue reading.

In veel Indiase spirituele stromingen wordt de schepping als een continue proces gezien. De resultaten van onze acties kaatsen naar ons terug en zo creëren we onze eigen toekomstige omstandigheden. Dit proces staat algemeen bekend als karma.

Vedische astrologie is één van de beste hulpmiddelen om inzicht te krijgen in wat voor soort karma’s we voor onszelf hebben gecreëerd. Het concept van de drie ‘guna’s’ of ‘attributen’ is hiervoor een handig hulpmiddel.

Volgens veel Indiase tradities kunnen alle energieën in het leven worden onderverdeeld in drie soorten guna’s of attributen: tamas, rajas en sattva. Ook al onze acties vallen in deze categorieën en creëren corresponderende karma’s.

Tamas guna is een inerte energie die staat voor diepe rust of stilstand. Het kan vernietiging veroorzaken en in het menselijk leven manifesteren als depressie, inertie of een toestand waarin men alleen maar hunkert naar zintuiglijke genoegens. Acties die in onwetendheid worden uitgevoerd en andere op één of andere manier schade toe brengen, creëren meer van deze tamasische neigingen.

Rajas guna staat voor activiteit en verandering. In extreme gevallen kan het rusteloos en chaotisch worden. Het vertegenwoordigt toestanden van activiteit waarin we proberen doelen in het leven te bereiken, terwijl we sterk gehecht blijven aan de resultaten. In karmische zin creëren we meer van deze rajasische neigingen door met enkel egoïstische motieven naar voordeel te streven in onze interacties.

Sattva is een kalme, serene, alerte en harmonieuze bewustzijnsstaat. In deze toestand komen onze goddelijke eigenschappen het gemakkelijkst naar voren. Acties met pure en onzelfzuchtige motieven creëren meer van deze sattva guna[3]Zie ook deze lezing van Pandit Sanjay Rath: http://vedavyasacenter.org/teachers/freedom-cole/opening-lecture/.

Alles in de wereld bestaat ​​uit deze drie attributen. Deze ‘guna’s’ veroorzaken een continu proces van creatie op karmisch niveau.

In de Vedische astrologie bestuderen we iemand zijn karmische erfenis. Alles wat we in een horoscoop zien, zijn neigingen en omstandigheden die voortkomen uit de eerdere acties van een individu.

Het grootste deel van de mensheid is op een soortgelijke zoektocht naar geluk en vrijheid in het leven. Velen van ons zoeken uiteindelijk binnen het rijk van deze drie guna’s. De wijze leraar Krishna deelde echter met ons:

“Overal worden acties gedaan door guṇa’s van prakṛti. Verward door zelf-bewustzijn, denkt men: “Ik ben de doener”. “

BHAGAVAD GITA, HOOFDSTUK 14

Uiteindelijk moeten we al deze guna’s overstijgen om een ​​laatste sprong te maken naar de uiteindelijke bevrijding. In het gedeelte over donaties deel ik enkele tips voorbij kunnen gaan aan dat wat Krisha zelf-bewustzijn noemt; oftewel dat gevoel van ‘ik ben de degene die de acties bepaald en uitvoert’.

Onze ware essentie ligt voorbij deze guna’s in een rijk van puur bewustzijn en gelukzaligheid. Deze ervaring is gemakkelijker te realiseren in sattva guna. Daarom zijn de meeste spirituele oefeningen erop gericht dit guna te versterken.

Hoe werken Vedisch astrologische remedies?

Het komt voor dat sommige ongewenste neigingen niet zomaar met enkel een goede dosis wilskracht te overwinnen zijn. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: depressie, hypertensie, stress, hebzucht of egoïsme.

Diepgewortelde neigingen worden in de Indiase traditie ook wel vāsanā’s genoemd. Ze manifesteren zich aan de oppervlakte van ons gedrag, maar zijn geworteld in onbewuste delen van onze geest.

Vaak lijken we ook situaties aan te trekken die overeenkomen met deze vāsanā’s. Op deze manier manifesteren deze zich niet alleen in ons eigen gedrag, maar ook in de mensen en omstandigheden die we aantrekken.

Veel mensen ervaren dat hun leven keer op keer door zeer vergelijkbare cycli van ervaringen gaat. Zo kunnen we bijvoorbeeld dezelfde problemen doormaken in werksituaties, binnen hun gezin of door keer op keer lichamelijk of geestelijk ziek te worden.

Wat veroorzaakt deze cycli in ervaringen? Karma? Ja, dat is het makkelijke antwoord, maar hoe werkt dit in de praktijk? Velen van ons hebben hierover veronderstellingen of stellen onszelf vragen zoals:

 • Trekken we vooral ervaringen aan die overeenkomen met een energetische vibratie die we diep in onszelf dragen?
 • Zijn deze ervaringen echt de meest ideale leersituaties voor ons?
 • En als we deze ervaringen beu zijn, hoe kunnen we dan de leerervaringen versnellen en evolueren naar een frissere ontmoeting met het leven?

Sommigen mensen geloven dat positieve affirmaties en positief denken alles kunnen oplossen. Ik geloof ook dat het een kracht heeft. Echter, als we het hebben over leren en evolutie op een diep zielsniveau, kunnen astrologische remedies een belangrijke ondersteuning bieden. Sommige vāsanā’s zijn op een dieper niveau geworteld dan waar de positieve affirmaties normaal gesproken tot reiken. 

Vedische astrologie geeft een zeer diepgaande begeleiding om deze diepgewortelde onbewuste vibraties in onszelf in evenwicht te brengen en te veranderen. Bijvoorbeeld:

 • Met mantra’s kunnen deze trillingen letterlijk uit ons wezen worden geschud.
 • Meditaties kunnen ons helpen om innerlijke en uiterlijke situaties duidelijker te observeren. In het licht van puur getuige kan negativiteit niet blijven bestaan.
 • Donaties of vrijwilligerswerk kunnen een andere energiestroom binnen het universum op gang brengen en zullen volgens de karmische theorie op de een of andere manier naar ons terugkeren.

Hoewel elke meditatie of mantra kracht heeft, ligt de unieke bijdrage van de Vedische Astrologie in de aansluiting bij een individuele context. Spirituele oefeningen die gebaseerd zijn op een horoscoop zijn dan ook bedoeld om hele specifieke individuele neigingen te helpen overstijgen. Dit kunnen ziektes zijn, gedrag, ‘bad luck’ maar ook bijvoorbeeld ook magnetische krachten tussen bepaalde mensen.

De Vedische remedies zijn niet uitsluitend op negativiteiten gericht. De upāya’s kunnen ook helpen om iemands positieve eigenschappen te ontwikkelen.

Remedies in de Vedische Astrologie kunnen, op basis van de guna’s, worden onderverdeeld in drie verschillende soorten. Het daadwerkelijke effect van een Vedische remedie hangt echter altijd af van de houding van het individu.

Mantra’s, rituelen en meditaties als sattvische Vedische remedies

Mantra’s om karmische indrukken van ons af ​​te schudden

Mantra’s, rituelen en meditaties worden meestal omschreven als de meest sattvische en duurzaamste remedies. Ze hebben het potentieel om sattva guna te installeren en bieden daarmee een tegenwicht aan rajasische en tamasische neigingen.

Mantra’s kunnen sterke neigingen letterlijk uit ons systeem schudden. De geluiden van mantra’s zijn ~ natuurlijk ~ in de eerste plaats trillingen en gaan daarom andere subtiele trillingen in onszelf tegen (zoals verlangens, verwachtingen, depressie enz.).

Alle planeten, tekens en sterrenbeelden zijn verbonden met bepaalde geluiden en mantra’s. Deze trillingen hebben de kracht om de energieën die de planeten vertegenwoordigen te activeren of te harmoniseren.

Als iemand bijvoorbeeld problemen heeft met de planeet Mars, helpt een mantra voor Hanuman, Bagalamukhi of Skanda om deze effecten tegen te gaan. Mantra betekent ‘dat wat de mind beschermt’ in het Sanskriet en deze klanken beschermen onze ware Zelf tegen andere invloeden.

Door de mantra’s een bepaald aantal maal te reciteren, bereiken ze uiteindelijk ons ​​onderbewustzijn waar deze diepgewortelde vāsanā’s worden opgeslagen.

Mantra's worden in astrologische remedies vaak een bepaald aantal malen gereciteerd
Een mala met 108 kralen wordt wel gebruikt om het aantal mantra’s te tellen.

Er zijn verschillende manieren om mantra’s toe te passen. Ze kunnen luid gereciteerd worden, in stilte worden gebruikt bij meditaties, gezongen in devotionele liederen, één voor één aan een godheid worden aangeboden, of deel uitmaken van een breder ritueel.

Yagya’s en puja’s: oude Vedische rituelen als remedies

Astrologen kunnen ook specifieke rituelen, genaamd yagya’s of puja’s, voorgeschrijven. De Veda’s bevatten voornamelijk gedetailleerde beschrijvingen van deze rituelen, die vroeger vele dagen en zelfs maanden in beslag namen.

Tegenwoordig zijn er veel kortere varianten beschikbaar. Deze worden ook wel ‘puja’s’ en ‘homas’ (vuurrituelen) genoemd en kunnen worden opgedragen aan bepaalde planeten of goden. Gewoonlijk voert een brahmaan of pujari (tempelpriester) deze rituelen uit die bestaan ​​uit offergaven van vuur, water, bloemen, specifieke voedsel en meer. Het zingen van specifieke mantra’s is een essentieel onderdeel van deze rituelen.

Moet je zelf aanwezig zijn terwijl het Puja-ritueel wordt uitgevoerd?

Ik kan alleen maar zeggen dat ik de kracht van deelname aan puja’s heb ervaren, maar dat er ook een kracht is zonder zelf fysiek aanwezig te zijn. Als we fysiek niet aanwezig kunnen zijn, moeten de facilitators ervoor zorgen dat de priester je naam en geboortester (nakshatra) leest. Hiermee ziet het bewustzijn van de priester je naam, en daarmee wordt je persoonlijke wens (sankalpa) in de puja opgenomen.

Het is gebruikelijk dat iemand een donatie geeft om een ​​ritueel uit te voeren. Dit geld moet dan wel naar een goed doel gaan of naar het dagelijkse onderhoud van de tempel. Op deze manier heeft dit type remedie ook een donatie onderdeel (zie hieronder).

Meditaties om de geest leeg te maken

Er bestaat een enorme verscheidenheid aan meditaties. Over het algemeen helpt meditatie ons om onze aandacht te richten op ofwel uiterlijke objecten, onze ademhaling of op innerlijke visualisaties.

Op een dieper niveau kunnen meditaties onze aandacht ook helpen terug te zinken in de bron van onszelf (dit wordt vaak Zelfonderzoek of jnana vichara of ātma vichār genoemd).

Ademhalingsoefeningen (prāṇāyāma) worden vaak geadviseerd wanneer wind-planeten zoals Saturnus of Rahu problemen veroorzaken.

Meditaties op bepaalde goddelijke vormen (Devi, Krishna, Jezus etc.) kunnen gemakkelijk worden verbonden met alle planeten en tekens. Devotionele meditaties helpen bij problemen van waterige planeten zoals de Maan of Venus.

Het is echter belangrijk om elk type beoefening af te stemmen op de aard van het individu dat te zien is in de horoscoop (en in religie, cultuur, temperament enz.).

Donaties als rajasische Vedische remedies met sattvisch potentieel

Als we een sterke disbalans hebben gecreëerd in onze uitwisseling met de samenleving of de natuur, kunnen donaties een zeer vruchtbare remedie zijn.

Alle planetaire energieën komen ook overeen met bepaalde voedingsmiddelen, kleuren of andere items, zoals bijvoorbeeld: Saturnus met zwarte sesamzaadjes en roestvrij staal. Bovendien zijn alle planeten verbonden met bepaalde groepen mensen, zoals bijvoorbeeld: Jupiter met priesters en de Zon met leiders en de regering.

Hierdoor kan het doen van bepaalde donaties aan specifieke mensen helpen om een bepaalde disbalans te herstellen. Evenzo kan het voeren van bepaalde dieren ook planeten gunstig stemmen (zoals het voeren van vissen voor de Maan of Rahu). In andere gevallen kan het doen van bepaalde werkzaamheden weer een grote en gerichte impact hebben.

De Zon is gerelateerd aan koningen en leiders in Vedische Astrologie
De Zon is gerelateerd aan koningen en leiders in Vedische Astrologie

Het is belangrijk om altijd te onthouden dat de tijdspanne van de effecten van donaties beperkt is. Als je een ​​blijvende verandering nastreeft, is het daarom belangrijk om regelmatig en voor langere periodes te geven. Anders zullen de effecten van donaties waarschijnlijk slechts ongeveer drie maanden duren.

Dit werkt natuurlijk in twee richtingen: ook liefdadigheidsorganisaties kunnen alleen een blijvende impact hebben als ze reguliere steun ontvangen. Het belang van een continue stroom van aan liefdadigheid is niet iets nieuws of onbekends. In veel culturen is het gebruikelijk om een ​​bepaald percentage van iemands inkomen te delen met de armen en behoeftigen. 

Het is altijd het beste om te proberen om fysiek of mentaal deel te nemen aan het geven van donaties. Het weggeven van spullen aan mensen op straat is echter vaak geen efficiënte strategie om armoede te bestrijden. Ook kunnen drukke tijdschema’s het moeilijk maken om regelmatig vrijwilligerswerk te doen bij liefdadigheidsprojecten.

In deze gevallen is het delen van financiële middelen ook een prima insteek. Uiteindelijk staan ​​geld of andere middelen ook symbool voor onze inspanningen en energie[4]Deze Engelstalige lijst met liefdadigheidsstichtingen voor elke planeet sprak mij aan. De lijst is gemaakt door een collega-astroloog. De lijst geeft een goede indruk van hoe je op regelmatige basis … Continue reading.

Het twaalfde huis in de Vedische Astrologie: waarom donaties als remedie?

Als iemand planeten heeft in het 12e huis, kunnen donaties en onbaatzuchtige dienstverlening veel helpen bij het overwinnen van gerelateerde problemen.

Dit is gemakkelijk te begrijpen als we een idee krijgen van de aard van het twaalfde huis. Omdat dit het laatste huis van de horoscoop is, staat het bekend als de plaats waar we alles verliezen voor het hoogste doel van het leven (bevrijding).

Elke dag, als we gaan slapen, laten we ook alles achter (tenminste voor de periode dat we in diepe slaap gaan). Hierom is ook slaap een onderwerp van het twaalfde huis. In deze lijn, zijn ook degenen met wie we ons bed delen, en de daaruit afgeleide pleziertjes, onderdeel van het twaalfde huis.

Hierom worden ook de partner en huwelijk deels gezien vanaf 12e huis. Donaties van items met betrekking tot planeten van het 12e huis kunnen dan ook helpen bij het vinden van een partner[5]Zie deze lecture over het huwelijk en 12de huis op YouTube van Pandit Sanjay Rath.

Het is belangrijk om het ‘verlies’ van het 12e huis in een breed perspectief te zien. Verlies kan bijvoorbeeld een afname van rijkdom, gezondheid, status, persoonlijkheid etc. betekenen.

Om ultieme bevrijding in onszelf te bereiken, wordt gezegd dat we voorbij zouden moeten gaan aan de gehechtheid van deze onderdelen van het leven. Hierom kan het verlies van aan het twaalfde huis gerelateerde onderwerpen ons juist helpen om dit ultieme doel van het leven en zijn eeuwige gelukzaligheid te ontwikkelen.

Door onze thema’s uit het 12e huis belangeloos aan de samenleving te geven, zijn we in zekere zin het proces van verlies voor dat anders tot ons zou komen door de planetaire karmische krachten.

Door dit vrijwillig en uit ons eigen initiatief te doen, creëren we een vlottere doorstroming vergeleken met dat we zouden wachten op karmische processen om ons dit ‘verlies’ op te dringen.

De donaties en onzelfzuchtige acties helpen ons  om onze mind te trainen om bepaalde gehechtheden en verlangens ‘los te laten’.

Als je twaalfde huis op de een of andere manier aan negatieve krachten onderhevig is, wordt het sterk aangeraden om donaties weg te geven. 

We kunnen natuurlijk ook meer innerlijk werk doen door immateriële ideeën en standpunten met betrekking tot dit twaalfde huis los te laten.

Als we blijven vasthouden aan wat we in ons twaalfde huis hebben, heeft het leven de neiging om minder comfortabele ervaringen te creëren rond deze verliezen.

En op hun beurt kunnen de verliezen dan weer innerlijke gevoelens van wrok, slachtofferschap of depressie oproepen. En deze negatieve gevoelens kunnen dan weer een nieuwe cyclus van verlangen, vervullen en loslaten in stand houden.

Deze uiterlijke omstandigheden van verlangen, bereiken en loslaten zijn niet het probleem op zich. Subtiele gehechtheid aan de dingen die we zouden moeten loslaten, kan echter veel innerlijke onrust veroorzaken.

Jyotish kan remedies voorschrijven die sterk gericht zijn op de gevoelige punten. Het is echter altijd aan ons om echt vanuit het hart te delen, zonder enige verwachtingen voor bepaalde.

Als we bepaalde resultaten terug verwachten, is het geven en delen in wezen egoïstisch, en daardoor creëren we meer rajas guna. 

Niettemin, omdat het nog steeds een positieve uitwisseling van energie is, kunnen de resultaten gunstig uitvallen voor de samenleving en voor onszelf (dus stop niet met geven en delen alsjeblieft (-;).

Geven en delen zonder verwachtingen voor resultaten

Als we echt delen vanuit het hart, dus zonder iets terug te verwachten, dan worden zowel onze acties als de resultaten daarvan sattvischer. Dit wordt ook wel ‘seva’ of ‘onzelfzuchtige actie’ genoemd.

Op deze manier wordt het geven en delen een hele subtiele vorm van spirituele oefening. Hoe onzelfzuchtiger we delen, des te sattvischer de resultaten.

Het kan echter niet genoeg benadrukt worden dat de subtiliteit hiervan erin ligt om ons niet meer te richten op onze verdienste van onze acties. Op deze manier wordt geven en delen een nederig offer aan het bestaan: we zijn dan niet meer gehecht aan enige beloning voor onze acties (zoals iemand die ‘bedankt’ zegt of een gunst krijgt of in ruil daarvoor betaalt).

Aangezien het rajasische bestaansniveau altijd aan verandering onderhevig is, moet men in gedachten houden dat het geven van donaties met zelfzuchtige motieven geen permanent probleem is voor diepgeworteld karma.

De tijdspanne van de effecten van deze remedies is altijd tijdelijk. Daarom kunnen we bijvoorbeeld gedurende ongeveer drie maanden verlichting van bepaalde levensproblemen ervaren.

Niettemin zou ik altijd volledig aanmoedigen om te delen en te geven, zelfs als we moeten toegeven dat we nog steeds subtiele egoïstische motieven hebben. Dit is tegenwoordig natuurlijk en heel gebruikelijk.

Sommigen zeggen dat dit soort onzelfzuchtig delen alleen mogelijk is zodra we in overvloed leven. Hoewel ik voel dat deze bewering een kern van waarheid bevat, heb ik ook het gevoel dat onthechting een grote rol speelt, en dat het heel erg de vraag is wat voor soort overvloed we bedoelen: Liefde, energie, eten, geld, aandacht, vaardigheden?

Als we de vreugde van geven en delen werkelijk vinden, kunnen al deze oefeningen onze mind op vele manieren verheffen. Is deze vreugde dan ook niet egoïstisch? Sommige critici stellen deze vraag misschien. Welnu, als enige vorm van genot spontaan en in op natuurlijke manier naar ons toe komt, waarom kunnen we het er dan niet laten zijn?

Het probleem ligt in het verlangen naar genot als resultaat van onze acties. Als dit verlangen onze actie bepaalt, is er iets egoïstisch en rajasisch in verborgen. Hoe dan ook, resultaten van onze acties zijn altijd onzeker en afhankelijk van allerlei omstandigheden. 

In ons hoogste potentieel kunnen we zuivere kanalen van het goddelijke op aarde worden. In deze toestand is er geen “ik” die geeft of ontvangt.

Op zo’n hoogtepunt kunnen we getuige zijn van slechts één mooie en gunstige stroom van natuurlijke en goddelijke liefde die beschikbaar is voor iedereen die dichtbij komt.

~ Mogen we naar een dergelijke staat van zijn streven ……. ~

Edelstenen als tamasische remedies met sattvisch potentieel

Edelstenen als Vedisch astrologische remedies
Edelstenen zijn een mooie maar soms ook dure vorm van Vedische remedie.

Het dragen van edelstenen is ook één van de bekende Vedische astrologische remedies. Deze stenen hebben een energetische vibratie en de reflectie van het zonlicht er doorheen versterkt deze energieën. 

Op deze manier kan het dragen van edelstenen de kracht van de specifieke planetaire energie vergroten.

De edelstenen hebben betrekking op het lichaam dat gemaakt is van materie, en dit is onderdeel van tamas guna. Daarom worden edelstenen primair beschouwd als tamasische remedies. Door de edelstenen echter te initiëren met de juiste mantra’s, gaan de stenen zelf de energetische krachten van de planeten vertegenwoordigen.

Deze energetische krachten zijn godheden en dus representaties van de goddelijke kracht op aarde. In die zin hebben deze edelsteenremedies het potentieel om sattvischer en duurzamer van aard te worden.

Omdat in elke individuele horoscoop alle planeten verschillende rollen spelen, is het een beetje wikken en wegen om de juiste edelstenen te kiezen.

Het wordt bijvoorbeeld vaak aangeraden om geen stenen te dragen van de planeten die het zesde en achtste huis van een horoscoop beheersen. Dit zijn huizen van ziekte, vijanden en karma en kunnen deze levensgebieden versterken.

Het is belangrijk om te onthouden dat dragen van een edelsteen op zich ons niet helpt om planetaire energieën te transcenderen. De stenen gebruiken een bepaalde energie om voor ons gunstiger omstandigheden te creëren.

Hierdoor kan het wellicht makkelijker worden om andere problemen in het leven te overwinnen. Dit kan dus prima werken als een zeer krachtige springplank naar een andere fase in je leven.

Omdat de stenen niet automatisch ons dharma op zich nemen om onze levenslessen te transcenderen, worden dit tamasische remedies genoemd.

Door edelstenen te combineren met sattvische remedies zoals mantra’s en meditaties, hebben deze stenen nog steeds een sattvisch potentieel om iemands levensuitdagingen te overstijgen.

Ayurvedische remedies in de Vedische Astrologie

Vedische Astrologie heeft een enorm potentieel voor Ayurveda in het bijzonder en medische astrologie in het algemeen. Het heeft dezelfde wortels als Ayurveda, waardoor beide prachtig samen kunnen vloeien in elke diagnose.

Zo zijn de beroemde lichaamstypes van Ayurveda gebaseerd op de vijf elementen, die ook een grote rol spelen in de Vedische Astrologie. Alle planeten en tekens hebben ook betrekking op bepaalde elementen. Vandaar dat de Vedische Astrologie ook in staat is om Ayurvedische lichaamstypes vast te stellen aan de hand van een geboortekaart.

Een ander geweldig kenmerk van de Vedische Astrologie is dat het de belangrijkste ziekteverwekkende planeten kan analyseren. Dit zijn vaak de heersers van het zesde en achste huis of anders malafide planeten zoals Saturnus en Mars.

Door te zien wat deze planeten doen in een horoscoop, kunnen we inzicht krijgen in de karmische oorzaken van ziektes. Dit betekent dat we de karmische diepte achter ziektes kunnen verlichten met spirituele remedies.

De huizen en Zonne-tekens kunnen de lichaamsdelen onthullen die door een ziekte worden aangedaan. In D30 Trimshamsha divisie horoscoop kunnen we zelfs de dosha’s (lichaamstypes: kapha, pitta en / of vata) lokaliseren waarin de ziekte zich afspeelt.

Alles bij elkaar kan dit erg behulpzaam zijn bij het begrijpen van de neiging tot ziekten. Door individuele leefstijladviezen en huismiddeltjes voor te schrijven, zoals diëten en kruiden, kunnen we deze tendensen tegengaan.

Oude Vedisch astrologische geschriften zoals Brihat Parāśara Hora Shastra gaan al uitgebreid in op ziektediagnoses. Bovendien heb ik het geluk gehad om ook te leren van hedendaagse experts in zowel Ayurveda als Vedische astrologie. Deze experts combineren hun diepgaande kennis van de geschriften met hun uitgebreide onderzoek naar en ervaring met het beoordelen van vele duizenden astrologische kaarten.

Van Visti Larsen[6]in de lijn van Pandit Sanjay Rath heb ik bijvoorbeeld geleerd om ziektes te diagnosticeren. In deze cursus combineert hij zijn schriftuurlijke studie van astrologie, Ayurvedische geschriften (zoals de Charaka Samhita) met zijn eigen astrologische onderzoek naar: kanker, diabetes, acne, malaria, Parkinson, malaria, slaap- en eetstoornissen, ziekte van Lyme, gal- en nierstenen en nog veel meer ziektes.

Binnen deze cursus schrijft hij zowel Ayurvedische huismiddeltjes, dieet aanbevelingen als Vedische remedies zoals edelstenen en mantra’s voor. 

Maar hoe kunnen deze Vedische remedies ziektes helpen te verlichten?

Sommige mensen geloven dat deze remedies de juiste omstandigheden kunnen oproepen om een ​​specialist te vinden die de ziekte kan verhelpen.

Door karmische invloeden te veranderen kun je iets aangereikt krijgen dat je omstandigheden verbetert, zoals medicijnen of pijnstillers. In andere gevallen kunnen de mantra’s het vermogen van de geest verbeteren om met pijn of andere effecten van de ziekte om te gaan.

De remedies werken misschien niet altijd direct op de ziekte zelf, maar kunnen ook helpen door  verzachtende omstandigheden te creëren. 

Ook de Ayurvedische arts en Vedische Astroloog Dr. David Frawley heeft zijn inzichten op dit gebied toegevoegd. Hij staat bekend om het verbinden van planeten met specifieke kruiden[7]Om een ​​idee te krijgen van de verbanden tussen kruiden en planeten kun je het boek van Dr. David Frawley over Ayurvedische Astrologie raadplegen: ‘Self-Healing Through the Stars’.

Ayurvedische kruiden als Vedisch astrologische remedies
Ayurvedische kruiden worden ook gebruikt als remedies in de Vedische Astrologie

Als iemand echt chronisch of ernstig ziek is, kan een Vedische Astroloog niet de bezoeken aan een arts vervangen. In deze gevallen is lichamelijk onderzoek essentieel. Vedische Astrologen kunnen echter nog steeds remedies voorschrijven die kunnen werken naast regelmatige bezoeken aan medische professionals.

Andere astrologische remedies (Lal Kitab en meer)

Er bestaat ook een grote verscheidenheid aan astrologische remedies die zich richten op andere uitwisselingen van energie.

Voorbeelden zijn: bepaalde voorwerpen in rivieren laten vallen, bepaalde voorwerpen onder de grond begraven, voorwerpen in je kamer of bij je bed bewaren enz.

Een heel aantal van deze remedies zijn gerelateerd aan een astrologische verhandeling genaamd Lal Kitab. In deze tekst worden echter ook schenkingen en andere remedies genoemd. De inhoud van deze verhandeling gaat hoogstwaarschijnlijk terug naar volksreligies uit Perzië en Noord-India.

Ik heb een aantal krachtige ervaringen gehad met enkele Lal Kitab-remedies, maar heb ook gezien dat de resultaten weer wegebben nadat ik ermee stopte. Er zijn theorieën dat de karma’s echt verdwijnen als de remedies gedurende een bepaalde tijd, zoals 41 dagen, worden gedaan. Maar wie kan dit bevestigen?

Vieren we onze overwinning dan niet te vroeg? Het vertrouwen in Vedische bronnen ligt in de Rishi’s.

Hoewel het begraven van items ook uitwisselingen van energie zijn, is het de maar de vraag of deze handelingen ook echt onze karmische disbalans met de natuur of samenleving kunnen herstellen?

En is deze herstellende eigenschap niet een belangrijk onderdeel van het ‘uiterlijke’ doel van de remedies (naast de verfijning van onze ‘innerlijke’ houding)? Met zoveel armoede in de wereld vind ik het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de gunstige aspecten van energetische uitwisselingen voor zowel de natuur en samenleving.

Zolang de grondoorzaken van een probleem in onszelf niet worden behandeld, kunnen de gerelateerde karma’s opnieuw opduiken, hetzij in dit leven of in een volgend leven. Is dit een efficiënte weg naar vrijheid en geluk?

Als iemand deze remedies graag doet, waarom niet? Ze hebben een kracht en kunnen een tijdelijke verlichting van karma creëren. Als we deze periode van verlichting verstandig kunnen gebruiken als een springplank naar een positiever leven kan dit natuurlijk gunstig zijn! Ook hier respecteer ik ieder zijn pad, opvatting en beoefening. 

Offers geven aan heilige rivieren is ook een integraal onderdeel van Vedische remedies. Zolang rivieren en bodems niet vervuild raken, respecteer en steun ik ieder gebaar van devotie voor deze grote elementen en krachten van Moeder Natuur.

Ik denk dat de essentie van deze praktijken ligt in onze het opwekken van onze devotie aan de Goddelijke Moeder als Natuur. Dit is cruciaal om de kracht van deze geweldige Shakti-energieën in de natuur te ontdekken.

De energieën van planeten hebben ook invloed op bepaalde delen van onze huizen, onze gewoonten en handelingen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat:

 • Je goed aankleden kan helpen om Venus te versterken.
 • Je door middel van je badkamer schoon te houden, je je Maan sterker kan maken.
 • Dat het schoonmaken van een gootsteen Saturnus kan helpen.
 • Schoonmaken in het algemeen geweldig is om Lakshmi (Venus) sterker te maken.
 • Koken en keukenwerk goed is als Mars in waterige Zonnetekens staat (zoals in Kreeft).

Hetzelfde geldt voor gewoontes in ons gedrag. Alle planeten en tekens staan ​​bekend om bepaalde positievere en bepaalde negatievere eigenschappen. 

Zo heeft depressiviteit of veel klagen vaak te maken met Saturnus, maar deze planeet staat ook voor discipline en structuur. De laatstgenoemde eigenschappen kunnen de eerstgenoemde prima helpen te neutraliseren. Uiteindelijk leert ons dit gewoon om dit ‘energetische’ spel te spelen en elke planetaire energie sfeerverhogend in te zetten.

Op deze manier kunnen astrologen inspanningen adviseren om bepaalde negatieve neigingen in meer positief gedrag te transformeren. Aangezien alle planeten voor bepaalde energieën staan, kan dit een precisie meegeven in dit type counseling. 

In alle gevallen geldt dat, zolang remedies alleen gebaseerd zijn op uiterlijke omstandigheden, ze waarschijnlijk meer rajasische effecten hebben. Het streven naar sattva is in spirituele zin gunstiger.

~ Benieuwd naar de beste remedies voor jouw individuele horoscoop? Lees meer over de mogelijkheden en boek een consult ~

~ Moge alle wezens gelukkig en vrij zijn ~

Bloemen als onderdeel van Vedische remedies

References

References
1 Voor vertalingen van ‘upāya’ zie Online Sanskrit Dictionary en in het Boeddhisme wordt het in vergelijkbare termen gebruikt, hoewel het accent meer ligt op het feit dat remedies een vals middel zijn om de waarheid te achterhalen.
2 De Vedische cultuur heeft bijvoorbeeld de Tantra beïnvloed en vice versa, daar bestaat geen twijfel over. De Vedische cultuur bestond eerst. Hoewel het een interessante discussie is, heb ik ervoor gekozen dit artikel praktisch te houden. Helaas hebben sommige mensen Tantra een slechte naam gegeven. Deze traditie heeft in de oorsprong een hele zuivere kern en heel veel bijgedragen aan veel nu gangbare rituelen en overtuigingen in India en Zuid-Oost Azië (zie voor referentie bijvoorbeeld het boek ‘Tantra Illuminated“.
3 Zie ook deze lezing van Pandit Sanjay Rath: http://vedavyasacenter.org/teachers/freedom-cole/opening-lecture/
4 Deze Engelstalige lijst met liefdadigheidsstichtingen voor elke planeet sprak mij aan. De lijst is gemaakt door een collega-astroloog. De lijst geeft een goede indruk van hoe je op regelmatige basis liefdadigheid kunt inzetten voor bepaalde planetaire problemen.
5 Zie deze lecture over het huwelijk en 12de huis op YouTube van Pandit Sanjay Rath
6 in de lijn van Pandit Sanjay Rath
7 Om een ​​idee te krijgen van de verbanden tussen kruiden en planeten kun je het boek van Dr. David Frawley over Ayurvedische Astrologie raadplegen: ‘Self-Healing Through the Stars’
Share this article with your friends:

You may also like...