Van Gogh Zelfportret astrologie
~ Blog NL ~

Astrologische kaart Vincent van Gogh

De meeste mensen zijn bekend met het dramatische leven van Vincent van Gogh. Hij was een vernieuwend 19de eeuwse schilder die in ongeveer 10 jaar maar liefst 860 schilderijen wist af te leveren. Hij verkocht echter maar één schilderij (De rode wijngaard) en zijn jongere broer Theo ondersteunde hem voor zijn levensonderhoud. Hieronder deel ik de Astrologische kaarten van Vincent van Gogh. Ik heb gekozen voor de Vedische astrologie omdat deze een lange traditie heeft die de meeste details van het leven van van Gogh heel duidelijk kan duiden.

Zuid Indiase kaart (Guru Chakra) van Vincent van Gogh
Noord Indiase kaart (Shukra Chakra) van Vincent van Gogh

De ascendant in de astrologische kaart van Vincent van Gogh

In de astrologie van Van Gogh beginnen we bij de ascendant (Lagna in Sanskriet). De ascendant van Vincent Van Gogh is Tweeling met Rahu in verhoging. Rahu is een schaduwzijde van de Maan en laat onze verlangens zien waardoor we zijn geboren. Rahu in de ascendant in verhoging laat een sterk en ook een puur verlangen zien om vernieuwing de wereld in te brengen. De heerster van Tweeling, Mercurius, staat in het 11de huis en dat is op zich een goede plaatsing, maar Saturnus in dat huis staat in verlaging trekt Mercurius naar beneden. Saturnus is in verlaging in Ram, maar deze verlaging wordt (gedeeltelijk) opgeheven doordat, Mars, de heerser van Ram in een Kendra huis staat (1,4,7 &10).

Het tiende huis van carrière van Vincent van Gogh

Mars staat in het 10de huis en dat is het huis van werk in de wereld/carrière. Mars staat in het 10de huis in “digbala” en betekent vrij vertaald “volle kracht”. Mars is ook een belangrijke planeet omdat het heerst over de heerser van de ascendant Mercurius en de zielsplaneet de Maan. Daarom geeft Mars de resultaten van deze sleutel planeten. Mars staat in Vis en dat is een waterteken. Venus staat ook in Vis en staat in verhoging in dit huis.

Mars en Venus samen staat bekend als gandanta yoga: waar water (Venus) en vuur (Mars) bij elkaar komt. Het is een yoga van extreme ups en downs waarvoor Vincent van Gogh bekend staat. Venus in verhoging laat ook het aangeboren talent van Van Gogh zien om kunst te waarderen. Hij begon op jonge leeftijd te werken als kunsthandelaar.

Vaardigheden in de praktijk: heerser van derde huis in tiende huis

De Zon staat ook in dit huis en is net als Mars een vuur planeet en ook in digbala, volle kracht in het tiende huis. De Zon versterkt dus het gandanta effect in Vis dat weer een waterteken is. De Zon is heerser van het derde huis en dit huis is waar we de vaardigheden van de handen aflezen. Van Gogh’s zijn vaardigheden met de kwasten is zo makkelijk opgemerkt. De Zon staat dus in hetzelfde huis als Mars en omdat Mars de Zon in verhoging kan brengen, trekt de Zon veel energie bij Mars weg. Van Gogh besteden heel veel tijd aan verbetering van zijn vaardigheden en veel van zijn schilderijen diende eigenlijk dit doel. Dit is de Zon die de vaardigheden wil verbeteren.

Focus op religie

Voordat Vincent van Gogh schilder werd wilde hij net als zijn vader Predikant worden. Hij faalde echter in de voorstudies van Grieks en kon daarom de officiële studies niet voltooien. Daarom ging hij aan de slag als een lekenpriester in de Borinage in België, waar veel arme mijnwerkers waren. Hij stond zijn eigen bed af, gaf veel kleren weg en na een rampzalige mijnramp gebruikte hij zelfs zijn eigen kleren om de wonden van de mijnwerkers te verbinden. Hij zette zich totaal in voor de armere en cijferde zichzelf helemaal weg. Deze inspiratie kwam van de interpretatie van het Christelijke geloof van predikanten zoals Thomas a Kempis.

Jupiter laat religie zien en staat in eigen teken Boogschutter in het zevende huis. Het zevende huis is het huis van verlangen (staat tegenover de ascendant). Ketu staat ook in dit huis en staat in verhoging in Boogschutter. Dit houdt in dat hij religie (Jupiter en Boogschutter) in pure vorm wil volgen. In de Indiase astrologie staat Ketu voor de monnik die alles achter zich wil laten. Ketu is een schaduwzijde van de Maan net als Rahu. Ketu symboliseert het lichaam en Rahu het hoofd, het verlangen. Ketu heeft niks nodig en geen verlangens voor zichzelf en geeft het liefste alles op. Dit verklaart een hoop van de manier waarop Vincent van Gogh religie beleefde, maar niet alles.

Waar kwam zijn toewijding vandaan om de de armere te dienen?

Hij had een enorme liefde en zwak voor eenvoudige mensen (vaak armere omdat die vaak een eenvoudig leven leiden). Venus staat voor toewijding, verlangen en liefde. Venus staat in verhoging in Vis en Vis wordt beheerst door Jupiter en Ketu die dus de resultaten geven. Dit brengt dus zijn verlangen, toewijding en liefde naar de boven beschreven religieuze levensstijl. Saturnus staat voor het volk en arme mensen. Saturnus staat conjunct met Mercurius, de heerser van de ascendant en heeft dus een bepalende invloed op van Gogh’s levens visie.

Dit de enige bevestigde foto van Vincent van Gogh. Hij was hier 19 jaar oud.

Uiteindelijk werd hij ontslagen bij de kerk in de Borinage en begint hij potlood schetsjes te maken en leert hij later schilderen in Den Haag. In dit proces veranderd zijn houding met de kerk erg radicaal. In een aantal brieven naar zijn broer legt Vincent uit hoe hij het niet meer eens is met zijn vader. Hij beschrijft hem nog steeds als een goed mens, maar hij geeft een voorkeur aan een modernere invulling van het leven waarin genot en vrijheid een grotere rol spelen dan door de traditionele kerk wordt voorgeschreven.

Hoe is deze religieuze ommezwaai te verklaren?

Rahu staat op de ascendant en is vaak op zoek naar vernieuwing en genot. Rahu staat in verhoging en Ketu ook. Dat is altijd zo, want deze twee schaduwzijden van de Maan staan altijd in 1-7 relatie tot elkaar. En omdat beiden in verhoging staan kan men dus voor twee nogal verschillende levenspaden kiezen: een monnikachtig bestaan of juist in alle pleziertjes van het leven duiken.

Jupiter is de Akash (ether) planeet die alles bij elkaar houdt. Op het eerste gezicht staat Jupiter sterk in eigen teken. Echter, in het zevende huis staat Jupiter in digshunya (geen kracht) en een planeet in eigen teken is op tattva niveau, dit is alsof de planeet in meditatie is. Het is daarom heel moeilijk om hulp te ontvangen van zo’n planeet.

Verder worden de resultaten van Jupiter in eigen teken hier gegeven door de Maan en de Maan staat in verlaging in het zesde huis en dat laat ook zien dat de resultaten van zijn religieuze leven erg triest waren: hij werd ontslagen en zijn vader vond dat hij gefaald had en beter naar een psychiatrische instelling kon vertrekken. Als zijn houding van zelfopoffering wel was geaccepteerd door de kerk dan was hij misschien gewoon doorgegaan op dezelfde voet.

Levensonderhoud van Vincent van Gogh

Zijn carrière als schilder is ook turbulent en hij maakt flinke ommezwaaien in zijn visie op kunst en zijn werk. Hij werkt hard maar verkoopt zo goed als niks. Zijn broer werkt als kunsthandelaar en ondersteund hem en Vincent geeft dan ook de meeste schilderijen aan zijn broer in de hoop dat hij deze kan verkopen.

De moeilijkheden die Van Gogh ondervond in het geld verdienen voor levensonderhoud zijn op verschillende manier te zien:

  • Het tweede huis van levensonderhoud wordt beheerst door de Maan en de Maan staat in verlaging in het zesde huis.
  • De Hora Lagna (HL) staat in het derde huis in Leeuw en heeft slechts een dunne link met de ascendant, namelijk een Rasi dristhi (Shankti (energetisch) aspect) tussen de heerser van de ascendant Mercurius. Het derde huis is het huis van broers en kan zijn broer aanduiden die hem onderhield.
  • De Arudha Lagna (AL) kan gezien worden als een contactpunt met de maatschappij en valt in Waterman. Saturnus is de heerser en staat in verlaging (dit laat laag imago zien). Het tweede huis van dit punt onderhoudt de Arudha Lagna die nodig is om in leven te blijven en in dat huis staat de Zon (heerser van derde huis en Mars de planeet die de “natuurlijke” significatie van broers aangeeft).
  • Het elfde huis van de Arudha Lagna zijn mogelijke vormen van inkomen en hier staan Jupiter en Ketu: de predikant die zijn eigen kleren en bed weg gaf en faalde in de voorstudies. Opvallend genoeg staat deze zelfde combinatie ook in de hele belangrijke navamsa D9 kaart in het elfde huis (Ram) waarvan we het mogelijke inkomen om de rekeningen te betalen aflezen. In het tiende huis van deze kaart zien we waar iemand zijn fortuin ligt. Hier zien we de Maan in Vis, wat opzich mooi is maar de Maan staat in verlaging in de geboorte horoscoop en Vis is flink onder heftige invloed in de geboorte horoscoop. De Maan wordt ook een soort van disfunctioneel in zijn latere leven (dat ligt ik later toe).
  • De Maan staat in Sukata Yoga (12de huis van de Jupiter) in zowel de geboorte horoscoop als de navamsha en dat belemmert de resultaten van de meest positieve planeet Jupiter.
  • De heerser van het 12de huis van loslaten staat in verhoging in het huis van werk in de wereld/ carrière. Dit kan een effectieve carrière flink in de weg zitten.
  • De Ghatika lagna (GL) staat voor bekendheid en invloed in de wereld en die staat in het 12de huis van loslaten en er is geen enkele link naar de ascendant. Dit laat zien dat hij tijdens zijn leven geen bekendheid kon worden.
  • Zijn ascendant is onder heftige invloed van (graha dristhti (aspect)) van een Saturnus in verlaging en Mars in volle kracht. Omdat Rahu er ook al staat komen er drie graha samen die bekend staan voor destructieve resultaten geven. Dit heet tripapa dristhi. Rahu in verhoging laat een intelligentie zien, een unieke denkkracht om op abstracte manier buiten de gebaande paden te denken. Maar onder invloed van de andere twee destructieve planeten leidt dit bijna altijd ook tot een verwarde persoonlijkheid. Saturnus en Rahu zijn allebei Vayu (lucht/wind) planeten en met de invloed van vuur planeet Mars kan dit dit veel onrust en verwarring leiden waardoor er geen structurele aanpak mogelijk is om inkomsten te verwerven. Alleen de aspecten van Jupiter kunnen dit verhelpen, maar zoals boven vermeldt is Jupiter niet in dezelfde kracht aanwezig/beschikbaar.

De tijdsperiode (dasha’s)

De dasa tijdsperiodes van Van Gogh zijn “spot on” en heel precies correct in het verklaren van veranderingen in het leven van Vincent van Gogh. Ik zal hier later nog tekst en uitleg over geven.

Van Gogh astrologie zelfportret
Vincent van Gogh, Zelfportret met grijze vilthoed, 1887
Share this article with your friends:

You may also like...