Kaarsjes branden is een universele remedie
Vedische Astrologie: het bestuderen van de planeten

Dit inleidende artikel heb ik geschreven voor iedereen die geïnteresseerd is in een Vedisch Astrologisch Consult of om andere redenen nieuwsgierig is naar de Vedische Astrologie. 

Het volledige artikel heeft een gemiddelde leesduur van zo’n 9 minuten, maar je kunt ook direct naar een paar kopjes in de tekst gaan:

Vedische Astrologie: wetenschap en spiritueel

Vedische Astrologie is een oude wetenschap en spirituele stroming uit India

Veel van de hedendaagse wetenschap is gebaseerd op waargenomen patronen in oorzaak en gevolg. De meeste oude beschavingen bestudeerden op soortgelijke manieren de verbanden tussen beweging van hemellichamen en gebeurtenissen op onze planeet. Omdat er s’nachts veel minder kunstlicht en afleiding was, maakte de bewegingen van hemellichamen op een natuurlijke manier een heel groot deel uit van het dagelijks leven.

De Vedische Astrologie is echter veel meer dan alleen een wetenschap. Het wordt ook wel het ‘oog’ van de Veda’s genoemd en is daarmee ook vooral een spirituele stroming. Hoewel de Veda’s en andere Indiase geschriften structuur hebben gegeven aan veel elementen van het hedendaagse Hindoeïsme, is deze kennis geenszins afgesloten te noemen. Zo is de Vedische Astrologie ook toe te passen door mensen met een Christelijke, andere spirituele of atheïstische achtergrond.

Wat zien we in een horoscoop?

In een Vedische horoscoop zien we de potenties, talenten en ook zwakheden en moeilijkheden van een persoon. Niet alleen de persoonlijkheid komt aanbod maar ook lichamelijke gesteldheid, de relatie met een partner, het contact met de samenleving in het algemeen, carrière, etc. De context van deze onderwerpen zijn allemaal gecreëerd door onszelf in vorige levens. Zie hieronder onder het kopje sub-horoscopen voor verdere info hoe we dit aflezen in een horoscoop.

Begrip van ons karma kan ons helpen af te stemmen op ons hoogste potentieel. Hierom is een astrologisch consult ook een individueel afgestemde gids die je helpt om op harmonieuze wijze naar verschillende levensdoelen te streven.

Heden, verleden en toekomst

De nadruk van astrologie ligt vaak op het voorspellen van verleden, heden en toekomst. Ik kijk echter altijd hoe we deze eigenschappen kunnen inzetten om juist het beste gebruik te maken van het ‘hier en nu’

In de vroegste en oorspronkelijke bronnen wordt Vedische Astrologie ‘Jyotish’ genoemd. Dit betekent ‘licht’ in het Sanskriet. Jyotish is één van de zes takken van de Vedische wetenschappen, die ook wel vedanga’s worden genoemd.

Hoewel veel hedendaagse astrologen zich primair richten op interpretatieve principes van astrologische kaarten (Horā), omvat de term Jyotish officieel ook:

 • Wiskunde en astronomie (ook wel Gaṇita genoemd),
 • Voortekens begrijpen, handlijn-lezingen en begrip van hemelse en geografische gebeurtenissen (ook wel Saṁhita genoemd)[1]See this article from Visti Larsen.
Kaars, Jyotish, een andere naam van Vedische Astrologie betekent licht in Sanskriet
Jyotish betekent ‘licht’ in het Sanskriet.

In India hebben de wijze zieners, Rishi’s[2]Er zijn 18 ‘primaire zieners geassocieerd met de vroegste bronnen van Jyotish: Sūrya, Kaśyapa, Vaśiṣṭha, Parāśara, Vyāsa, Pitamaha, Manu, Nārada, Marici, Atri, Añgirāsa, Garga, … Continue reading genaamd, uit de oudheid astrologie naar grote hoogten gebracht. Deze wijsheid van de Rishi’s is nog steeds de essentie van de Indiase Astrologie. Dezelfde zieners zijn ook de oorspronkelijke bronnen van grote delen van de Veda’s, Purāṇa’s en Vedāntische geschriften.

Toekomst voorspellingen versus leven in het huidige moment

Astrologie wordt vaak geassocieerd met methoden om gebeurtenissen en persoonlijkheden te voorspellen. Dit kan als contrast klinken met sommige andere inzichten uit de Indiase spiritualiteit, zoals ‘leven in het hier en nu’ of de nadruk op het overstijgen van bepaalde persoonlijkheidstrekjes.

Voor mij zijn toekomst- en persoonlijkheid voorspellingen niet het doel op zich, maar eerder een hulpmiddel. De inzichten kunnen ons juist helpen om ons volledig op het huidige moment te richten en ongewenste persoonlijkheidskenmerken te overstijgen.

Als we onze persoonlijkheid beter weten te doorgronden en een ‘glimps’ kunnen krijgen van de toekomst, dan kunnen we onze beslissingen juist beter afstemmen op realistische verlangen en prioriteiten. In deze zin kan Vedische Astrologie ons juist helpen om twijfels te overstijgen en onze aandacht volledig op de taken van het huidige moment te richten.

Het huidige moment is het enige waar we echt invloed op uit kunnen oefenen. Als we erin slagen al onze aandacht te richten op de taken die op dit moment van belang zijn, winnen onze acties aan kracht.

Als we echter blijven twijfelen aan onze persoonlijkheid en toekomstpotentieel, kan dit juist veel energie opslokken.

Vedische Astrologie biedt een duidelijke structuur zodat we ons verleden, heden, toekomst en onze persoonlijkheid kunnen zien voor wat ze werkelijk zijn.

Dit kan helpen om rust te geven aan het gedeelte van onze mind dat anders soms eindeloos door wilt gaan met analyseren en projecteren. Daarom kunnen deze facetten van astrologie juist een grote hulp zijn bij oefeningen als mindfulness en meditatie (die zich altijd op het moment richten).

Verderop in dit artikel ligt ik ook toe dat Vedische Astrologie geenszins fatalistisch is. Het geeft inzicht in karmische patronen, maar ook in onze vrije wil en manieren om karmische neigingen te overstijgen en te transformeren.

Verschil tussen Westerse en Vedische Astrologie

Ik ben geen expert in Westerse Astrologie. Mijn interesse in astrologie werd opgewekt in India, waar Vedisch Astrologen dingen over mijn leven vertelden die ze niet zomaar konden verzinnen.

Een belangrijk verschil tussen Westerse en Vedische Astrologie is dat de Westerse Astrologie een vaste dierenriem gebruikt. Dit wordt ook wel de Tropische Dierenriem genoemd en is gebaseerd op de stand van de zon, die elk jaar een maand door elk van de twaalf tekens heen schijnt.

Evenzo wordt in de Vedische Astrologie de zon ook gezien als het centrum en draaien alle planeten eromheen. Het wordt echter ook erkend dat de as van de aarde ook heel langzaam draait. Hierom heeft de Vedische Astrologie de ster Chitra als referentiepunt bepaald om de rotatietijd van de aarde rond de zon te meten (wat een zogenoemd jaar is).

Deze rotatie is namelijk ongeveer 20 minuten langer dan in de berekeningen in het westerse systeem. Hierom verschilt de Vedische of ‘Siderische’ dierenriem nu zo’n 25 graden van de Westerse manier om de dierenriem en tekens weer te geven (ongeveer 2000 jaar geleden stonden ze nog gelijk). In deze zin is de Westerse Astrologie gebaseerd op de zonnekalender en komt de Vedische Astrologie overeen met de oorspronkelijke tekens in de hemel.

Hieronder kun je verder lezen over hoe de Indiase Astrologie uitblinkt en ons leven op zeer unieke manieren kan verlichten.

Indiase spiritualiteit: energetische krachten en wijze zienswijze

In veel oude culturen werden de planeten en sterrenbeelden aangeduid als goddelijke en energetische krachten. In de Vedische Astrologie zijn deze perspectieven prachtig bewaard gebleven en worden ze nog steeds heel veel toegepast in het dagelijks leven.

Alle planeten en tekens zijn gerelateerd aan mantra-klanken, goden, beroepen, voedsel, mythologie, kleuren, menselijke eigenschappen en heiligen en wijzen. Onder het kopje ‘remedies’ aan het einde van deze pagina kun je meer lezen over hoe deze kennis nog steeds wordt toegepast in krachtige spirituele oefeningen.

De mind begrijpen met nakshatra constellaties

Vedische Astrologie staat bekend om haar vermogen om zich af te stemmen op details die een verschil kunnen maken in iemands leven. Net als de Westerse Astrologie werkt het met de plaatsing van planeten in tekens en huizen. 

De Vedische Astrologie maakt daarnaast ook gebruik van constellaties die bekend staan ​​als nakshatras. Er zijn 27 nakshatras[3]Hier moet worden opgemerkt dat er zowel een 27 als een 28 schema van nakshatras bestaat. In het 28-schema is de nakshatra Abhijit toegevoegd, die enkel een spirituele functie heeft. Dezelfde naam … Continue readingen deze zijn weer elk in vier delen verdeeld. Deze gedetailleerde indeling helpt om uit te leggen hoe mensen met zeer vergelijkbare geboortetijden toch een hele andere mindset kunnen hebben.

De plaatsing van de maan vertegenwoordigt onze mind in de Vedische Astrologie. De Maan doorkruist al deze nakshatra’s elke maand en zo ontstaat de grote verscheidenheid aan individuele mindsets. De mind is essentieel in hoe we de wereld ervaren. Hierom is de nakshatra van de maan in een geboortehoroscoop van enorm belang voor onze ervaringen en invulling van het leven.

De Maan en nakshatra's in Jyotish ofwel Vedische Astrologie
In de Vedische Astrologie, staat de Maan voor de mind en het vermogen om geluk te ervaren.

De nakshatra’s vertegenwoordigen de diepere lagen van ons wezen en worden op verschillende manieren gebruikt om de inzichten die door astrologen worden gegenereerd, te verfijnen.

De rol van de heersende planeten van de tekens wordt vaak met een ‘ouderlijke rol’ vergeleken. De rol van de nakshatra’s worden vaak wordt vergeleken met de grootouders. In deze zin zijn ze vaak minder gebonden aan omstandigheden, maar kunnen ze op hun unieke manier toch zeer doorslaggevend zijn in hun relatie tot de individuele mind.

Stem je af op planetaire tijdsperioden (dasa’s) in Vedische Astrologie

Op basis van deze nakshatra’s heeft de Vedische Astrologie verschillende gedetailleerde ‘dasa’ of tijdsperiode systemen ontwikkeld. Dit zijn perioden waarin bepaalde planeten actiever worden. Deze activaties kunnen zich in onszelf manifesteren, als bijvoorbeeld gevoelens of percepties. Andere soorten planetaire dasa activeringen kunnen optreden in meer uiterlijke omstandigheden, zoals in de mensen die we ontmoeten.

Door deze dasa-systemen te beoordelen, kunnen we zien welke planetaire energieën actief zijn en hoe verschillende levensgebieden worden beïnvloed. Naast de dasa systemen de op de Maan gebaseerd zijn bestaan er ook nog verschillende gebaseerd of andere factoren. Zo geeft de narayana dasa aan hoe onze context eruit komt te zien in een bepaalde periode. Mula dasa kan licht werpen op welke planeten actief zijn die bepaalde moeilijkheden veroorzaken. Deze moeilijkheden worden vaak vloeken genoemd, maar dat is een beladen woord, het gaat gewoon weer over hetzelfde…..wat karma wat op ons afkomt.

Dit geeft een goed idee over wat voor soort energetische krachten er in ons leven aan het werk zijn, en natuurlijk ook over wat er ons te wachten staat in de toekomst.

Door bepaalde activiteiten aan te raden of juist te ontraden, en door spirituele oefeningen te adviseren, kunnen Vedisch astrologen ons helpen ons af te stemmen op deze kosmische en karmische krachten.

We gebruiken deze dasa systemen ook om de geboortetijd te rectificeren zodat we hem op de minuut nauwkeurig kunnen bepalen. Dit kan weer behulpzaam zijn in de verdere lezing omdat voor gedetailleerde sub-horoscopen de precieze geboortetijd erg belangrijk kan zijn.

Maan cycli in Vedische Astrologie

Zoom-in op levensonderwerpen met gedetailleerde sub-horoscopen.

Vedische Astrologie kan door middel van zogenaamde ‘varga’ horoscopen in zoomen op zeer gedetailleerde levensvragen. Deze werken zijn als ‘close-up’ horoscopen van bepaalde delen van de geboortehoroscoop en onthullen details over bepaalde gebieden van het leven.

Ze gaan in op onderwerpen als carrière, huwelijk, studie, rijkdom, maar ook op meer innerlijke neigingen tot ziektes, kracht om deze te overwinnen, karma dat door de ouders wordt doorgegeven, vorige levens en spirituele eigenschappen van een individu.

Karma in de Vedische horoscoop

Uiteindelijk is het gehele karma van een individu uit de kaart af te lezen. Het totale (sanchita) karma dat iemand nog te ondergaan heeft is te zien in de D60 kaart. Hieruit komt een gedeelte tijdens dit leven aan bod: het zogenoemde prarabdha karma. Dit is te zien in de geboorte horoscoop (ook wel D1 genoemd) en in de navamsha (D9).

Bhagya is in het prarabdha karma een belangrijk begrip. Het betekend zoiets als ‘het voorspoed dat je toekomt’. Bhagya is af te lezen uit de de zogenaamde D9 sub-horoscoop. Deze D9 wordt ook wel navamsha genoemd. Deze kaart loopt je gehele leven paralel aan de geboorte horoscoop, maar wordt door bepaalde gebeurtenissen geactiveerd. Vooral als we bepaalde verplichtingen aangaan of bepaalde levensjaren ingaan komt de D9 sterker naar voren. Omdat het huwelijk in de oude Indiase cultuur één van de sterkste en meest voorkomende verbintenissen tot verplichtingen was en is, wordt de D9 kaart ook wel de huwelijkskaart genoemd. De kaart laat ook het één en ander over de partner zien, maar dus ook veel meer.

De D10 kaart wordt gebruikt om details te lezen over de carrière.Het is als het ware een uitvergroting van het tiende huis. Je kunt in deze kaart vaak dingen af lezen over of iemand het beste als zelfstandige kan werken of in dienstverband. Ook hoe iemand met collega’s omgaat of de relatie met de baas, het vermogen zaken te doen etc.

Al deze kaarten worden ook anders gelezen in vergelijking met de geboortekaart. Juist begrip hiervan vergt dus weer training.

Precieze geboortetijd?

Voor een juiste interpretatie van deze deelkaarten is het belangrijk om de precieze geboortetijd vast te stellen. Omdat deze tijd vaak niet helemaal nauwkeurig wordt geregistreerd, bestaan ​​er verschillende technieken om een ​​preciezere tijd in te schatten dan ouders, ziekenhuis of gemeente kunnen geven. Dit process brengt echter wel wat vragen en tijdsinspanning met zich mee van zowel de cliënt en astroloog. 

Deze verfijnde afstemming van de geboortetijd is echter wel cruciaal voor iedereen die de details van deze levensgebieden wilt bespreken in een lezing. Desalniettemin biedt Vedische astrologie ook zonder een precieze tijd een overvloed aan inzichten, effectieve counseling en remedies.

Indiase Vedische astrologie: een spiritueel perspectief en ruimte voor allerlei wensen en verlangens

Hoe kunnen we verschillende levensdoelen omzetten in gerichte acties?

De Indiase cultuur is helemaal geëvolueerd rondom het doel van zelfrealisatie. Hoewel de Indiase Astrologie haar licht schijnt op een breed scala van levensgebieden, herinnert haar diepste kern ons altijd aan dit uiteindelijke doel van het leven.

Of we nu rijkdom (artha), plezier (kama) of gerechtigheid (dharma) willen bereiken, in de grotere context van de Vedische Astrologie is het uiteindelijke doel altijd moksha (bevrijding).

Op deze manier kan Vedische Astrologie ons helpen om juist al deze ervaringen te gebruiken als opstap naar Zelfrealisatie. Of de focus nu ligt op verlangens, prestaties of mislukkingen, Jyotish laat haar licht schijnen op elke situatie, ongeacht of deze plezierig of pijnlijk is.

Elke ervaring leert ons een les en ‘prikkelt’ ons om ons hoogste potentieel te leven. Wanneer we dit met helderheid gaan zien, kunnen we dankbaar leren zijn voor elke situatie in het leven, en deze zowel accepteren als overstijgen. En zo leren we steeds meer uit elk moment in het leven te halen, zowel voor ons zelf als ook voor de mensen om ons heen.

De kracht van deze astrologie ligt in het verschaffen van helderheid in alle ervaringen en verlangens, zonder deze te verwerpen.

De rol van Vedische Astrologie bij het maken van beslissingen

Jyotish heeft een enorme kracht om begeleiding te bieden bij besluitvormingsprocessen. We kunnen er echter niet aan ontkomen dat we ons altijd ook nog moeten afstemmen om zelf tot de uiteindelijke beslissingen te komen.

Door de voorspellende kracht kan een astroloog beoordelen of bepaalde levensrichtingen tot gunstiger of minder gunstige uitkomsten zullen leiden. Dit is een van de kernwaarden bij het begeleiden van besluitvormingsprocessen.

Bovendien is de Vedische Astrologie ontwikkeld om licht te schijnen op iemands individuele dharma (gerechtigheid) in de verschillende levensgebieden zoals rijkdom (artha), plezier (kama) en bevrijding (moksha).

Vedische Astrologie werpt haar licht op verschillende levensgebieden

Het belangrijkste doel van Jyotish is om ons te begeleiden, zodat onze talenten tot bloei komen en onze zwakheden worden overstegen. Door haar licht op elk aspect van het leven te laten schijnen, heeft Jyotish het potentieel om onze visie op het leven te verfijnen:

~ Als je ongelukkig bent, is een eerste stap naar transformatie vaak om een ​​ander perspectief in te nemen. ~

Soms zijn de antwoorden heel eenvoudig. Als Mars bijvoorbeeld uitdagingen creëert in een horoscoop, kan het heel goed zijn dat iemand een vorig leven karma moet ervaren omdat hij op gewelddadige manieren pijn heeft veroorzaakt aan andere mensen. Daarom is het nu tijd om de resultaten van deze acties te ervaren. In zo’n geval zullen we ervaringen kunnen hebben waarbij mensen onze grenzen niet respecteren of zelfs op een bepaalde manier ons verbaal, energetisch of lichamelijk geweld aandoen. 

Door te beseffen dat deze moeilijkheden tot ons komen om onze eigen oude fouten te corrigeren, kunnen we deze situaties beter leren te acceptatie. Hierdoor worden we aangespoord om juist subtielere manieren te vinden om een karmische cyclus te overstijgen.

In het bovenstaande voorbeeld van een karma met Mars energie, kunnen we bijvoorbeeld juist leren op op een geweldloze manier voor ons zelf op te komen en grenzen aan te geven.

Moeilijke of uitdagende ervaringen zijn in dit perspectief alleen maar bedoeld om van te leren en niet om ons te straffen.

Deze ervaringen kunnen ons op subtiele manieren juist tot meer verfijnde en mooiere vormen transformeren. Deze transformatie vindt vaak diep in onze onbewuste mind plaats. Hieronder ga ik in op hoe spirituele remedies ons kunnen helpen deze diepe lagen van onszelf te bereiken en transformaties te versnellen.

Door deze astrologische remedies toe te passen, kunnen we voorkomen dat we vast komen te zitten in een mentaliteit die geen vruchten afwerpt. Dit type spirituele oefeningen kunnen echt helpen om deze karmische processen te versnellen.

Hiermee leren we om onze goddelijke essentie makkelijker in concrete expressie om te zetten.

Spirituele oefeningen als remedies in Vedische Astrologie

Shiva in meditatie: Vedische Astrologie gebruikt spirituele oefeningen als astrologische remediesVedic remedies in astrology
Shiva in meditatie: In de Vedische Astrologie zijn spirituele oefeningen remedies

Er bestaan heel veel verschillende type remedies in de Vedische Astrologie. Als je deze met een juiste innerlijke houding toepast, kunnen ze zeer krachtige spirituele oefeningen worden.

De remedies helpen om je energie beter af te stemmen op je belangrijkste levensdoelen. Het doel van het leven is vergelijkbaar voor de meeste mensen en ligt vaak in het vinden van vrijheid en geluk. In onze vorige levens hebben we allerlei projecties gehad over hoe we deze doelen kunnen bereiken.In dit leven willen we misschien enkele van deze oude inspanningen neutraliseren, terwijl we andere willen stimuleren.

Als iemand bijvoorbeeld in een vorig leven zijn best heeft gedaan om een machtige politieke positie in te nemen, maar hier niet in is geslaagd, kan deze energie nu nog steeds voortleven. Daarom kan dit in dit leven een gespannen en geladen gebied van aandacht blijven. Dit soort situaties kun je in een horoscoop zien aan de plaatsingen van Sun, Rahu en/of Mars.

Maar ook als iemand in een vorig leven bepaalde spirituele oefeningen heeft gedaan, leven deze acties voort binnen de energetische trilling van het individu.

Indiase religies kennen verschillende concepten om deze omstandigheden toe te lichten, zoals karma (resultaten van iemands daden) of dharma (rechtvaardige acties om te ondernemen).

Hoewel veel mensen bekend zijn met de algemene betekenis van deze begrippen, is hun toepassing in het dagelijks leven vaak minder eenduidig. De kracht van de Vedische Astrologie ligt in de individuele antwoorden op deze levensvragen.

In de praktijk betekent dit dat veel levensproblemen kunnen worden verholpen door bepaalde spirituele oefeningen (ook wel remedies genoemd). Deze zijn gebaseerd op de energetische verbindingen tussen onszelf, ons gedrag en objecten met de kwaliteiten van de planeten en sterrenbeelden.

Voorbeelden van Vedisch Astrologie remedies zijn:

 • Specifieke mantra’s, 
 • Het dragen van specifieke edelstenen, 
 • Focussen op de kwaliteiten van heiligen en wijzen, 
 • Het doen van bepaalde meditaties, 
 • Rituelen (pujas en homas),
 • Het toepassen van bepaalde opbeurende principes in het leven.

Het is belangrijk om altijd te onthouden dat deze remedies niet gebonden zijn aan één soort van religie of spirituele stroming. Als een horoscoop bijvoorbeeld specifieke voordelen aangeeft door associatie met de goddelijke moeder, kan een christen zich concentreren op de Maagd Maria, een moslim op Fatima en degenen met een hindoe geloof op Devi. Zo kunnen alle planeten ook in verband worden gebracht met christelijke engelen[4]Voor details over de verbindingen tussen planeten en engelen in het christendom, zie dit boek van een van de beroemdste westerse astrologen uit de middeleeuwen: William Lilly..

Elke planeet heeft ‘hogere’ en ‘lagere’ eigenschappen, die in elke horoscoop anders naar voren komen. Door de juiste oefeningen te doen, kunnen we lagere neigingen overstijgen en hogere neigingen versterken. Uiteindelijk zal dit ervoor zorgen dat we ons hoogste potentieel in het leven kunnen laten stromen.

Op deze manier is de Vedische Astrologie een geweldige gids om onze spirituele oefeningen te verfijnen.

Enkele voorbeelden van positieve eigenschappen van planeten om te verbeteren:

 • Zelfkennis, leiderschap en goed bestuur (Sun),
 • Liefde en artistieke expressie (Venus),
 • Onvoorwaardelijke liefde, empathie en mededogen (de Maan)
 • Vaardigheden en communicatie (Mercurius),
 • Kracht en moed (Mars),
 • Discipline en structuur (Saturnus),
 • Wijsheid en kennis (Jupiter),
 • Zelfrealisatie (Ketu),
 • Leren, positieve ambitie en ervaren in een wereld van illusie Maya (Rahu).

Remedies kunnen deze positieve eigenschappen helpen versterken, terwijl ze de meer negatieve eigenschappen van de planeten juist helpen te overstijgen.

Voorbeelden van negatieve neigingen van planeten om te transcenderen zijn:

 • Arrogantie en negatief gebruik van macht in leiderschap (Sun),
 • Overmatig gebruik van zintuiglijk genot en gevoelens zoals lust (Venus),
 • Over-emotioneel zijn (Maan),
 • Onhandigheid of scherpe en miscommunicatie (Mercurius),
 • Agressie en (territoriale) bezitterigheid (Mars),
 • Zeuren over lijden en gebrek aan discipline (Saturnus),
 • Starheid en orthodoxe geloof-structuren (Jupiter),
 • Plichten of uiterlijk verwaarlozen (Ketu),
 • Overambitieus zijn of overmatig gedrag (Rahu).

Soorten remedies in de Vedische Astrologie

Kaarsjes branden is een universele remedie
Het aansteken van een kaars op specifieke momenten is één van de meest bekende universele remedies in veel religies.

Het observeren en erkennen van onze eigen zwakheden en sterke punten is natuurlijk al een eerste stap naar transformatie! Met een flinke dosis wilskracht kunnen we veel negativiteiten en obstakels overwinnen.

Bepaalde sterkere neigingen kunnen echter meer strijd vergen en vertraging veroorzaken. Dit betekent simpelweg dat deze stagnerende energieën op een diepere laag in ons wortel hebben geschoten.

Deze dieper gewortelde neigingen worden in de Indiase traditie vaak vāsanā’s genoemd. Voor deze neigingen kan de Vedische Astrologie zich afstemmen op alle individuele omstandigheden. Hiermee kan een astroloog je helpen om de meest efficiënte spirituele oefeningen te vinden. Sommige van deze remedies zijn zeer bekend, zoals het aansteken van een kaars, het chanten van bepaalde mantra’s of het geven van specifieke donaties.

Verder lezen op deze website?

In een ander artikel op deze website ga ik dieper in op de verschillende soorten remedies, en op het belang van onze innerlijke houding in de uitvoering.

~ Lees verder voor meer info over astrologische lezingen om de beste remedies voor jouw individuele horoscoop te vinden ~

~ Moge alle wezens gelukkig zijn ~ 

Aum teken uit de Indiase spiritualiteit

References

References
1 See this article from Visti Larsen
2 Er zijn 18 ‘primaire zieners geassocieerd met de vroegste bronnen van Jyotish: Sūrya, Kaśyapa, Vaśiṣṭha, Parāśara, Vyāsa, Pitamaha, Manu, Nārada, Marici, Atri, Añgirāsa, Garga, Bhṛgu, Lomaśa, Chyavana, Śaunaka en Yavana. Zie de website van Visti Larsen voor meer details.
3 Hier moet worden opgemerkt dat er zowel een 27 als een 28 schema van nakshatras bestaat. In het 28-schema is de nakshatra Abhijit toegevoegd, die enkel een spirituele functie heeft. Dezelfde naam wordt gebruikt om het midden van de dag te definiëren in Sanskriet, en omdat Steenbok het natuurlijke teken van de middag is, wordt Abhijit in het midden van dit teken geplaatst. Dit 28-schema wordt veelal gebruikt voor het beoordelen van meer spirituele onderwerpen, terwijl het 27-schema vaak wordt gebruikt voor meer materiële onderwerpen.
4 Voor details over de verbindingen tussen planeten en engelen in het christendom, zie dit boek van een van de beroemdste westerse astrologen uit de middeleeuwen: William Lilly.
Share this article with your friends:

2 Comments

 1. This is a well-designed and informative website for both lay readers and readers with deeper knowledge of the extensive knowledge system surrounding Vedic astrology. Also the lay reader, without prior knowledge, will find many interesting subjects to read.

  It should be noted that Vedic astrology is much more comprehensive and elaborate than it is in the Western system.

  In Vedic astrology the website shows a vast area op possibilities on questions in the areas of personal life, health, relationships , prosperity, and present mission on earth.

  Sadanand his long experience of studying spirituality and the human mind gives him an additional quality as an experienced guide on life’s path.

  I can fully recommend him.

  1. Namaste Hans, Thanks for your comments. Very nice meeting you and it is always a joy to converse about these interesting topics. All the best and I am looking forward being in touch!

   Kind regards

   Sadanand

Leave a Reply

Your email address will not be published.